วิธีปรับแต่งเพื่อให้ยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในอนาคต

บทเรียนสุดท้ายแล้วครับ

Product Summary Step 10 : วิธีปรับแต่งเพื่อให้ยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในอนาคต

💡 เซลล์ Input ที่เตรียมไว้สำหรับการกรอกค่าใหม่หรือเปลี่ยนแปลงค่าเก่าได้ ให้ใช้คำสั่ง Format Cells > Protection ตัดกาช่อง Locked

💡 เซลล์สูตร ให้กาช่อง Locked ไว้ตามเดิมแล้วกาช่อง Hidden เพิ่ม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานมองไม่เห็นสูตรที่อยู่ในเซลล์ (ต้องระวังการกดปุ่ม F5 > Special > Formulas ซึ่งจะไม่เลือกพื้นที่ตารางที่ให้ผลลัพธ์ตามสูตรที่ทำงานแบบ Dynamic Array)

จากนั้นให้สั่ง Review > Protect Sheet จะพบว่าเมื่อกดปุ่ม TAB ไปเรื่อยๆ Excel จะย้าน cursor ไปตามเซลล์ Input ที่กำหนดไว้ให้เอง ส่วนเซลล์สูตรจะแก้ไขสูตรไม่ได้และยังมองไม่เห็นสูตรในเซลล์ (อีกทั้งเมื่อ copy ไปใช้ที่อื่นจะได้เฉพาะผลลัพธ์เท่านั้นตามไป ไม่สามารถลอกสูตรไปใช้ต่อได้เลย)

💡 ในตารางฐานข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ ให้ใช้คำสั่ง Insert > Table ก่อนเพื่อทำให้ Excel ขยายพื้นที่ซึ่งตั้งชื่อ Range Name เอาไว้ตามข้อมูลรายการที่บันทึกเพิ่ม จากนั้นเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้สั่ง Convert to Range ซึ่งขั้นตอนการสร้าง Table นี้จะทำได้ต่อเมื่อ Unprotect Sheet ก่อนเท่านั้น ทำให้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งว่า ระหว่างที่ชีทไม่ได้ถูกป้องกันนั้นอาจมีการแก้ไขที่ไม่ต้องการเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

แนะนำให้ใช้ Table ในกรณีที่ใช้เองคนเดียวหรือเฉพาะกับผู้ที่เข้าใจวิธีใช้ Table ดีเท่านั้น จึงจะใช้ Table ค้างไว้ตลอด

นอกจากนั้นหากไม่ต้องการใช้สูตรที่อ้างอิงแบบ Structure References ที่ใช้ตำแหน่งจาก Table แบบนี้
=Table3[@Product]

ให้ปรับระบบของ Excel Options > Formulas ตัดการช่อง Use table names in formulas ทิ้งไปจะทำให้กลับมาใช้สูตรที่อ้างอิงตำแหน่งอ้างอิงแบบเดิมที่คุ้นเคยกันดีกว่า

19 Use table names in formulas

ชมคลิปและ download แฟ้มตัวอย่างนี้ได้ในหลักสูตรเรียนออนไลน์ "ประยุกต์ใช้ Excel ในงานหายอดคงเหลือและสร้าง Invoice"

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234