เตรียมทุกอย่างให้ตรงข้ามกับสิ่งที่อยากคลิก

ขอให้เตรียมทำทุกอย่างซึ่งตรงข้ามกับคำสั่ง VBA ที่ต้องการไว้ก่อน เพื่อจะได้คลิกกลับมาเป็นสิ่งที่ต้องการ เช่น ถ้าอยากบันทึก Macro การคลิกเลือกเซลล์ A1 ดังนั้นก่อนที่จะบันทึก Macro ต้องคลิกเลือกเซลล์อื่นที่ไม่ใช่เซลล์ A1 แล้วตอนที่บันทึก Macro จะได้เห็นได้ชัดว่า เราคลิกเข้าไปที่เซลล์ A1 จริง และจะเกิดรหัสขึ้นตามนั้น

Range("A1").Select

ถ้าอยากได้ Macro บันทึกการเลือก Sheet3 ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มบันทึก Macro ให้เลือกชีทอื่นไว้ก่อน

Sheets("Sheet3").Select

ถ้าอยากได้ Macro บันทึกการเลือกแฟ้มชื่อที่ต้องการ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มบันทึก Macro ให้เปิดแฟ้มแล้วเลือกอยู่ในแฟ้มอื่นไว้ก่อน

Windows("Book1").Activate

ถ้าอยากได้ Macro บันทึกการปรับระบบการคำนวณให้เป็น Manual ดังนั้นก่อนที่จะบันทึก Macro ให้ปรับระบบให้เป็น Automatic หรือตัวเลือกอื่นไว้ก่อน

With Application
    .Calculation = xlManual
    .MaxChange = 0.001
End With

เมื่อปรับปรุงรหัสเองให้สั้นลง

Application.Calculation = xlManual

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234