รหัส VBA ที่น่าสนใจ

Calculation

Application.Calculation = xlManual
ปรับระบบการคำนวณเป็น Manual เพื่อหยุดการคำนวณชั่วคราว

Application.Calculation = xlAutomatic
ปรับระบบการคำนวณเป็น Automatic

Activesheet.Calculate
สั่งคำนวณเฉพาะชีทที่กำลังใช้งานอยู่

CutCopyMode

Application.CutCopyMode=False
ล้างหน่วยความจำใน clipboard เพื่อลดภาระของเครื่อง

GoTo

Application.Goto Reference:=Range("V300")
หรือ
Range("V300").Select
หรือ
Application.Goto Reference:=Range("V300"), Scroll=True
เพื่อทำให้เซลล์ที่ถูกเลือกเป็นเซลล์แรกซ้ายบนสุดของจอ

Quit : ปิดโปรแกรม Excel

Application.Quit

ScreenUpdating

Application.ScreenUpdating = False
Application.ScreenUpdating = True
ควบคุมไม่ให้รหัสที่อยู่ระหว่างคำสั่ง 2 บรรทัดนี้ แสดงการเปลี่ยนแปลงใดๆให้เห็นบนหน้าจอ

Workbook

Workbooks.Open "suchAndSuch.xls"
เปิดแฟ้มชื่อ suchAndSuch.xls

Workbooks.Open Sheets("sheet1").Range("A1").Value
เปิดแฟ้มที่มีชื่อตามที่บันทึกชื่อไว้ในเซลล์ A1 ของ Sheet1

ThisWorkbook.Close
ปิดแฟ้มที่เก็บรหัสที่ทำงานนี้

ThisWorkbook.Saved = True
ThisWorkbook.Close
ปิดแฟ้มที่เก็บรหัสที่ทำงานนี้โดยไม่ต้อง save

ActiveWorkbook.Close
ปิดแฟ้มที่กำลังใช้งานนี้

ActiveWorkbook.Saved = True
ActiveWorkbook.Close
ปิดแฟ้มที่กำลังใช้งานนี้โดยไม่ต้อง save

Workbooks("Book1.xls").Close
ปิดแฟ้มชื่อ Book1.xls

Workbooks(Range("A1").Value).Close
ปิดแฟ้มชื่อตามที่ระบุไว้ในเซลล์ A1

ActiveWorkbook.Save
save แฟ้มที่กำลังใช้งาน

Workbooks("Book1.xls").Save
save แฟ้มชื่อ Book1.xls

Workbooks(Range("A1").Value).Save
save แฟ้มที่มีชื่อตามที่ระบุไว้ในเซลล์ A1

ActiveWorkbook.SaveAs "C:/suchAndSuch.xls"
save แฟ้มที่กำลังใช้งานตามชื่อและสถานที่เก็บตามต้องการ

Workbooks("Book1.xls").SaveAs "C:/suchAndSuch.xls"
save แฟ้มชื่อ Book1.xls ตามชื่อและสถานที่เก็บตามต้องการ

Kill "C:\myFile.xls"
ลบแฟ้มชื่อ myfile.xls ที่เก็บอยู่ใน Drive C

Worksheet

Sheets("Sheet1").Visible= xlVeryHidden
hide ชีทแรกแบบพิเศษ เพื่อทำให้หาจากเมนู Format > Sheet ไม่พบ

Sheets(Array("Sheet1", "Sheet2")).Select
เลือกชีทหลายชีทตามชื่อที่กำหนดพร้อมกัน

ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
ซ่อนชีทที่เลือกไว้ทั้งหมดพร้อมกัน

Sheets("Balance").Delete
ลบชีทชื่อ Balance

Sheets.Add
insert ชีท 1 ชีท

Sheets.Add before:=Sheets("Balance")
insert ชีท 1 ชีท ไว้ก่อนชีทชื่อ Balance

Sheets.Add after:=Sheets(1)
insert ชีท 1 ชีท ไว้หลังชีทแรก

Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
insert ชีท 1 ชีท ไว้หลังชีทสุดท้าย

Cell และ Range

Cells.Select
เลือกทุกเซลล์ในตาราง

Selection.CurrentRegion.Select
เลือกพื้นที่ตารางที่ติดต่อกันกับเซลล์ที่เลือกอยู่

Activecell.Row
Activecell.Column
คืนค่าเป็นเลขที่ของ row/column ของเซลล์ที่ใช้งานอยู่

Selection.Rows.Count
Selection.Columns.Count
คืนค่าเป็นจำนวน row/column ของตารางที่เลือก

Selection.CurrentRegion.Rows.Count
คืนค่าเป็นจำนวน row ของพื้นที่ตารางที่ติดต่อกันกับเซลล์ที่เลือกอยู่

Range("A1:A8").Formula = "=C8+C9"
สร้างสูตร =C8+C9, =C9+C10 และต่อไป ลงไปในเซลล์ A1:A8

Range("A1:A8").Formula = "=$C$8+$C$9"
สร้างสูตร =$C$8+$C$9 ลงไปในทุกเซลล์ของ A1:A8

Range("A8:G8").Select
เลือกพื้นที่ตาราง A8:G8 โดย A8 เป็นเซลล์เดียวที่ active

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234