ความเป็นไปได้และความล้มเหลวของการปรับระบบ

การปรับปรุงระบบงานใดๆต้องลงทุนลงแรงและใช้เวลาอย่างมากเสมอ หากไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่ที่มีผลกำไร หรือถูกเงื่อนไขบังคับจากผู้สอบบัญชีหรือจากองค์กรภายนอกคงยากจะทำตาม มักรอจนกว่าจะเกิดความเสียหายอย่างมากจากการใช้ Excel ขึ้นมาก่อน และเมื่อถึงขั้นนั้นอาจจำเป็นที่ต้องย้อนไปตรวจสอบความถูกต้องของทุกเซลล์ทีเดียว

เพื่อช่วยตัดไฟแต่ต้นลม ควรเน้นให้ความรู้พื้นฐานแก่บุคคลสำคัญที่เป็นต้นตอของความเสี่ยง ได้แก่ พนักงานซึ่งทำหน้าที่สร้างแฟ้ม Excel ให้สามารถออกแบบแฟ้มที่มีโครงสร้างง่ายต่อการใช้งาน ตรวจสอบ และแก้ไข กับหัวหน้าระดับต้นซึ่งเป็นผู้สั่งงานให้ใช้ Excel สร้างแฟ้มนั้นขึ้นมา

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234