Text vs Number

ค่าที่พิมพ์บันทึกลงไปในเซลล์หรือผลจากการคำนวณมีอยู่เพียง 3 อย่างคือ ค่าที่ถือเป็นText ค่าที่ถือเป็น Number และค่าที่ error ไม่สามารถนำไปใช้คำนวณต่อได้

 • Text คือ ค่าที่พิมพ์ลงไปในเซลล์หรือเกิดจากสูตรคำนวณแล้วจะชิดซ้ายของเซลล์ทันที (โดยไม่ต้องกำหนด Format) เช่น พิมพ์คำว่า abc หรือ กขค หรือแม้แต่ตัวเลขที่พิมพ์ต่อท้ายเครื่องหมายฝนทอง เช่น ‘123 หรือผ่านการกำหนด Format Number ให้ถือเป็นแบบ Text ซึ่งโดยทั่วไปหากเซลล์ด้านขวายังว่างอยู่ จะพบว่าถ้าเซลล์มี Text ที่ยาวกว่าความกว้างของเซลล์ จะยอมให้ Text นั้นแสดงต่อไปในเซลล์ด้านขวา
 • Number คือ ค่าที่พิมพ์ลงไปในเซลล์หรือเกิดจากสูตรคำนวณแล้วจะชิดขวาของเซลล์ทันที (โดยไม่ต้องกำหนด Format) เช่น พิมพ์ตัวเลข 123 หรือพิมพ์วันที่ 14/2/2009 ซึ่งโดยทั่วไปถ้าเซลล์มีความกว้างไม่พอที่จะแสดงตัวเลขทั้งหมด Excel จะแสดงด้วยเครื่องหมาย ####### ซ้ำจนเต็มเซลล์ (แก้ได้โดยคลิกขวาลงไปในเซลล์แล้วสั่ง Format Cells > Alignment > กาช่อง Shrink to fit เพื่อสั่งให้ Excel ย่อขนาดของ Font ให้มีขนาดพอดีที่จะแสดงได้เต็มความกว้างของเซลล์)
 • Error เป็นผลที่เกิดจากการคำนวณที่ไม่สามารถนำไปคำนวณต่อได้ เช่น
  • #N/A เมื่อสูตรหาข้อมูลที่ต้องการไม่พบ (Not Available)
  • #NAME? เมื่อสูตรหาชื่อที่ต้องการไม่พบ เช่น =answer โดยที่ในแฟ้มนั้นไม่ได้ตั้งชื่อ Range Name ว่า answer ไว้ก่อน
  • #NULL! เมื่อสูตรหาตำแหน่งที่ตัดกันไม่ได้ เช่น =A:A B:B
  • #NUM! เมื่อสูตรใช้ตัวเลขที่เป็นไปไม่ได้ในการคำนวณ เช่น =Sqrt(-1)
  • #REF! เมื่อตำแหน่งเซลล์ที่เคยอ้างไว้ในสูตรถูก delete ทิ้งไป
  • #VALUE! เมื่อสูตรไม่สามารถคำนวณได้ เช่น นำตัวเลขคูณตัวอักษร =123*a


หลักการใช้ Excel ที่ดี คือ ค่าใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข ก็ขอให้เป็นตัวเลขที่ชิดขวาของเซลล์เสมอ ไม่ควรใช้ตัวเลขที่ชิดซ้ายของเซลล์

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234