วิธีปรับขนาดขอบเขตพื้นที่ตาราง

เพื่อทำให้ตำแหน่งอ้างอิงที่กำหนดไว้ในสูตรปรับตำแหน่งตามอย่างถูกต้องเสมอ เมื่อใดที่ต้องการปรับขนาดขอบเขตพื้นที่ตาราง ให้ใช้วิธี Insert หรือ Delete แนว Row หรือ Column เพื่อแทรกเพิ่มหรือลดพื้นที่ภายในทิ้ง โดยกำหนดให้มีผลเฉพาะทั้งแถวหรือเฉพาะพื้นที่ในตารางนั้นก็ได้

ตัวอย่างการขยายขนาดตาราง

สมมติว่าต้องการขยายขนาดตารางให้เพิ่มอีก 2 Row ให้เริ่มจากเลือกพื้นที่ตารางตั้งแต่ Row สุดท้ายออกไปตามจำนวน Row ที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาสั่ง Insert > Shift cells down

image021

ตัวอย่างการลดขนาดตาราง

สมมติว่าต้องการลดขนาดตารางให้มีจำนวน Row ลดลง 2 Row ให้เริ่มจากเลือก Row ภายในพื้นที่ตารางตามจำนวน Row ที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาสั่ง Delete > Shift cells up

image023 

หมายเหตุ

  1. หากในชีทมีตารางข้อมูลเพียงตารางเดียว ให้ใช้วิธีเลือกทั้งแนว Row หรือ Column โดยไม่จำเป็นต้องเลือกเฉพาะภายในพื้นที่ตาราง จากนั้นให้สั่ง Insert หรือ Delete ทั้งแนว Row หรือ Column ได้เลย
  2. การลดขนาดตาราง สามารถเลือกลบพื้นที่รวมทั้งแนว Row สุดท้ายหรือ Column ขวาสุดของขอบเขตตารางก็ได้ (แต่ไม่แนะนำเพราะเป็นวิธีต่างจากการขยายตาราง)

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234