การใช้ IF แบบกำหนดเงื่อนไขแตกต่อกรณีที่ใช่

เป็นเงื่อนไขที่กำหนดซ้อนเข้าไปเพื่อตัดสินใจในทุกเงื่อนไขพร้อมกันไป เกิดเป็นโครงสร้างสูตรตามนี้

=IF(เงื่อนไขที่ 1, IF(เงื่อนไขที่ 2, ผลกรณีใช่ของเงื่อนไขที่ 1 และ 2, ผลกรณีไม่ใช่ของเงื่อนไขที่ 2), ผลกรณีไม่ใช่ของเงื่อนไขที่ 1)

หากผลกรณีที่ใช่ของทุกเงื่อนไขเป็นค่าเดียวกัน ส่วนผลกรณีที่ไม่ใช่ของเงื่อนไขที่ 1 และผลกรณีที่ไม่ใช่ของเงื่อนไขที่ 2 เป็นค่าเดียวกัน แทนที่จะใช้สูตร IF ซ้อนกันหลายสูตร ให้ใช้สูตร And หรือ Or มาช่วยในสูตร IF เพียงสูตรเดียวได้ดังนี้

=IF( And( เงื่อนไขที่ 1,เงื่อนไขที่ 2), ผลกรณีใช่, ผลกรณีไม่ใช่)

=IF( OR( เงื่อนไขที่ 1,เงื่อนไขที่ 2), ผลกรณีใช่, ผลกรณีไม่ใช่)

หมายเหตุ

  1. สูตร And จะคืนค่าเป็นจริงต่อเมื่อทุกเงื่อนไขเป็นจริงพร้อมกัน หากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นเท็จ จะคืนค่าเป็นเท็จ (จำว่า False เป็นลักษณะเด่น)
  2. สูตร OR จะคืนค่าเป็นเท็จต่อเมื่อทุกเงื่อนไขเป็นเท็จพร้อมกัน หากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง จะคืนค่าเป็นจริง (จำว่า True เป็นลักษณะเด่น)

ตัวอย่างการใช้ IF แบบกำหนดเงื่อนไขแตกต่อกรณีที่ใช่ในการป้องกันสูตรลับ

 

image158

 

สมมติว่าเราต้องการบวกเลข 1 กับเลข 2 ในเซลล์ B2 และ C2 เข้าด้วยกัน แต่ก่อนจะยอมให้สูตร B2+C2 ทำงานได้ตามปกติ ต้องผ่านการกรอกรหัสลงไปในเซลล์ B4 และ B5 เป็นเลข 123 และ 999 ตามลำดับให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อน

ถ้าสร้างสูตร IF ซ้อน IF จะได้สูตรตามเซลล์ D2

=IF( B4=123, IF(B5=999, B2+C2, 0), 0)

หรือใช้สูตร And มาใช้งานร่วมด้วย กลายเป็นสูตร IF เพียงสูตรเดียวดังนี้

=IF( AND(B4=123,B5=999), B2+C2, 0)

 

ตัวอย่างการใช้ IF แบบกำหนดเงื่อนไขแตกต่อกรณีที่ใช่ในการรับเงินในช่วงวันที่กำหนด

 

image160

หากต้องการรับเงิน 100 บาท ระหว่างวันที่ 2-5 กำหนดให้ใช้ Range Name ในตารางต่อไปนี้

  • B3:B8 ชื่อ From
  • C3:C8 ชื่อ To
  • D3:D8 ชื่อ Amount
  • E2:K2 ชื่อ Date

เซลล์ E3 เป็นสูตรรับเงินในช่วงวันที่ต้องการตามนี้

=IF( Date>=From, IF(Date<=To,Amount,0), 0)

หรือ

=IF( AND(Date>=From,Date<=To), Amount, 0)

ข้อสังเกต

ตัวอย่างนี้ใช้สูตร And มาช่วยเพราะต้องการให้คืนค่าเป็น True เฉพาะในช่วงวันที่ 2-5 เท่านั้น (ดูเซลล์ E8:K8)

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234