วิธีใช้ Add-In

Add-In เป็นแฟ้มที่มีนามสกุล .xla หรือ .xlam ซึ่งแฟ้มเหล่านี้จะทำให้ Excel ที่ติดตั้งไว้ในแต่ละเครื่องมีสูตรหรือคำสั่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ซึ่งทุกวันนี้เราสามารถนำแฟ้ม Add-in ที่แจกฟรีจากอินเตอร์เน็ตมาใช้กันได้ทันที

  1. เริ่มจาก Download แฟ้ม Add-in มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน
  2. จากนั้นเปิดโปรแกรม Excel แล้วสั่ง File > Options > Add-ins แล้วคลิกที่ปุ่ม Go ด้านล่างของหน้า จะเปิดให้เห็นรายชื่อ Add-ins Available ที่มาพร้อมกับโปรกรม Excel (Excel 2003 ให้สั่ง Tools > Add-Ins)
  3. ให้กดปุ่ม Browse ค้นหาแฟ้ม Add-in ที่คุณเก็บไว้ในเครื่องตามข้อ 1 ให้พบแล้วกดปุ่ม OK
  4. จะพบชื่อ Add-in ที่คุณเลือกปรากฏเพิ่มในช่องรายชื่อ Add-ins Available

ขอให้เลือกกาชื่อ Add-ins เฉพาะที่ต้องการนำมาใช้งานเท่านั้น เพราะการเปิดใช้ Add-in ก็เหมือนกับการเปิดแฟ้มทั่วไป เพียงแต่เมื่อเปิด Excel จะเปิดแฟ้ม Add-in ที่เลือกไว้ต่อให้เอง แต่จะไม่เห็นตัวแฟ้มแต่อย่างใด ซึ่ง Add-in จะทำให้คุณมีสูตรเพิ่มเติมหรือทำให้มีคำสั่งเพิ่มที่จะเห็นได้บนเมนูก็แล้วแต่แฟ้ม Add-in นั้นสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใด

ขอแนะนำให้ใช้ Expert2000.xla ซึ่งเป็น Add-in ที่แจกให้ใช้ในหลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับ โดยจะทำให้คุณได้เมนูชื่อ Expert และมีคำสั่งเพิ่มขึ้น ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งหน้าจอเมื่อสร้างงานเสร็จแล้ว และยังทำให้มีสูตรต่อไปนี้เพิ่มเติม

  • =Fml(cell) ทำหน้าที่แสดงสูตรในเซลล์
  • =Fmt(cell) ทำหน้าที่แสดง Format ในเซลล์

ถ้าเรียกใช้ Add-in ชื่อ Money.xla จะได้สูตร =Money(ตัวเลข,”ชื่อหน่วยเงิน”,”ชื่อหน่วยเศษสตางค์”) เช่น =Money(1234.56,”Dollar”,”Cent”) จะอ่านตัวเลขออกมาเป็นคำว่า One Thousand Two Hundred Thirty Four Dollars and Fifty Six Cents

เนื่องจากสูตรเหล่านี้ไม่ใช่สูตรที่มาตามปกติของ Excel ดังนั้นหากเปิดแฟ้มที่ใช้สูตร Fml ขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้เรียกใช้ Expert2000.xla จะทำให้สูตรเหล่านี้กลายเป็น Error ว่า #NAME! ทั้งหมด ซึ่งแก้ไขได้โดยทำการติดตั้ง Add-in Expert2000.xla ก่อนแล้วจึงตามด้วยการเปิดแฟ้มที่มีสูตรเหล่านี้ต่อ แต่ถ้าพบว่าสูตรยังคง Error อยู่ ให้คลิกที่เซลล์สูตรแล้วกดปุ่ม F2 แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อกระตุ้นให้สูตรเริ่มทำงานต่อไปได้ตามปกติ

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234