วิดีโอชุด Macro Recorder

Macro ตอนที่ 1 Automatic Running

วิธีทำให้แฟ้มทำงานตามที่กำหนดไว้ทันทีเมื่อเปิดแฟ้มหรือปิดแฟ้ม
โดยตั้งชื่อ Macro ว่า Auto_Open กับ Auto_Close
ไวรัสที่จะทำร้ายคุณก็ใช้วิธีเดียวกันนี้แหละ
เรียนรู้กันไว้จะได้ระวังไว้เสมอ

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1OIt_dhWuCeXxQDPQyl8C6GeMEV4LOM9y/view?usp=sharing

https://youtu.be/RjwdAg4XccA

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1945858092350666/

=====

Macro ตอนที่ 2 Automatic ซ้อน Automatic ๆๆๆๆ

วิธีใช้ Macro Recoder ร่วมกับ Filter ปรับโครงสร้างหน้าตาตาราง
Excel จะทำงานแบบขี่เสือสองตัว สามตัว พร้อมกัน
งานที่ว่าทำงานได้เร็วไม่น่าเชื่ออยู่แล้ว จะเร็วขึ้นและใช้ง่ายกว่าเดิม
โดยไม่ต้องใส่ใจกับรหัส VBA แม้แต่น้อย

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1xIg6m6ZztqFmXn7Y3PxT3cYT_t2MniwV/view?usp=sharing

https://youtu.be/sU2xObxJ4fc

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1946219438981198/

=====

Macro ตอนที่ 3 Dangerous Click

คลิกอันตราย ... ต้นเหตุของจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของ VBA

เคล็ดลับสำคัญของคนที่ฉลาดใช้ Macro Recorder
ถ้าอยากจะทำให้ Macro Recoder สร้างรหัสที่ฉลาด ต้องอย่าคลิกลงไปในตาราง
หากคลิกที่ไหน จะเกิดข้อจำกัดขึ้นมาทันที ที่นั่นแหละ

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1Ak0IzJOHkgxfg0Mw9pARcsx8QC8hhbFO/view?usp=sharing

https://youtu.be/oFkOynuj2nw

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1946403368962805/

=====

Macro ตอนที่ 4 วิธีกำหนดขอบเขตตาราง

จะทำอย่างไรให้ Macro หาขอบเขตตารางที่ยืดได้หดได้
เมื่อคุณฉลาดเลือกใช้วิธีกำหนดขอบเขตตาราง
Macro Recorder ก็จะสร้างรหัส VBA ที่ฉลาดตาม

Ctrl+PgUp
ActiveSheet.Next.Select
Ctrl+PgDown
ActiveSheet.Previous.Select
ใช้ Mouse คลิกเลือกตาราง
Range("B2:D7").Select
ใช้แป้นพิมพ์กด Shift ตามด้วยลูกศรเลือกจนครบ
Range("B2:D7").Select
Shift+End ลูกศรขวา
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Shift+End ลูกศรลง
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Ctrl+Shift+ลูกศรขวา
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Ctrl+Shift+ลูกศรลง
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
F5 > Special > Current Region
Selection.CurrentRegion.Select
Ctrl+*
Selection.CurrentRegion.Select
Ctrl+a
Range("B2:D7").Select

(หมายเหตุ ในตอนที่ผมกดปุ่ม F5 ในรหัสเลือกชีทแล้วไม่ทำงานนั้น ที่จริงรหัสทำงานแล้วครับ เพียงแต่มันทำงานเร็วมาก จากการเลือกชีทถัดไปๆแล้วกลับมาๆ)

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1IxtXTevF4s5WGzpDyeYox9eEGu3KrQTi/view?usp=sharing

https://youtu.be/UD2zST645L4

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1946777025592106/

=====

Macro ตอนที่ 5 Keep Active Data

วิธีใช้ Macro Recorder สร้างรหัส VBA เพื่อใช้เก็บข้อมูล
ข้อมูลจะมีขนาดตารางใหญ่เล็กแค่ไหนก็ได้
ตารางจะอยู่ตรงไหนก็ได้ แล้วแต่คุณจะเลือก
เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปเก็บไว้ในชีทถัดไป
โดยไม่ต้องเขียนรหัส VBA เองแม้แต่น้อย

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1zpHdt9FZXIpQSTnvGp6aJGpvQrg5LJpM/view?usp=sharing

(หมายเหตุ รหัสชุดนี้ยังไม่ฉลาดนัก ยังมีจุดอ่อนอยู่ แต่น่าจะมีประโยชน์กับงานบางอย่าง)

https://youtu.be/VucymAtN1AY

=====

Macro ตอนที่ 6 - Using Excel with VBA Concept

หลักการนำ Macro หรือ VBA มาใช้งานร่วมกับ Excel
เรื่องยากๆที่คุณไม่ถนัด ควรนำมาไว้ใน Excel หรือสร้างเป็นรหัส VBA
หลีกเลี่ยงอย่าหาเรื่องใส่ตัว แนวทางที่จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้น

https://youtu.be/yErDCfI-Th8

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1950528185216990/

=====

Macro ตอนที่ 7 - Smart Macro with F5

วิธีใช้ Range Name ช่วยในการ copy ข้อมูลไปเก็บไว้โดยไม่ต้องใช้เมาส์คลิก
บันทึก Macro 4 ขั้นตอน จะได้รหัสที่นำไปใช้งานได้สารพัดโดยไม่ต้องแก้ไขอีกเลย
1. กดปุ่ม F5 ไปที่ Source
2. กดปุ่ม Ctrl+c เพื่อ copy
3. กดปุ่ม F5 ไปที่ Target
4. Enter เพื่อ paste

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1Jhbjof9kIxeSTF7LR4_9T9BXjV_EQl3u/view?usp=sharing

https://youtu.be/Y7MrQP9fsBk

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1951049035164905/

=====

Macro ตอนที่ 8 - Secret Trick - Using Formula Name with Macro

วิธีใช้ Formula Name ช่วยในการ copy ข้อมูลไปเก็บในตำแหน่งเซลล์ที่ต่างกัน
โดยใช้เคล็ดวิชา "สูตรใดที่หาค่าได้ สูตรนั้นย่อมบอกตำแหน่งได้"
วิธีการสำหรับคนที่รู้จัก Excel Expert Training เท่านั้น

บันทึก Macro 4 ขั้นตอน จะได้รหัสที่นำไปใช้งานได้สารพัดโดยไม่ต้องแก้ไขอีกเลย
1. กดปุ่ม F5 ไปที่ Source
2. กดปุ่ม Ctrl+c เพื่อ copy
3. กดปุ่ม F5 ไปที่ Target
4. Enter เพื่อ paste

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1e5BG9zW67cW_VS4oEnaitEDfezGPlaTL/view?usp=sharing

https://youtu.be/yJDXm3tYflM

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1951299745139834/

=====

Macro ตอนที่ 9 - No More Recording, No More VBA

เสียใจด้วยครับ ผมจะเลิกสอนการบันทึก Macro/VBA แล้วล่ะ ... ทำไมน่ะหรือ
เพราะรหัส VBA ที่ทำไว้ แค่นั้นแหละเพียงพอแล้ว
ไม่ว่าโจทย์จะพลิกแพลงต่างไปจากเดิมมากแค่ไหน
รหัส VBA ที่มีอยู่สามารถนำมาใช้งานซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เลย

Download ตัวอย่างแฟ้ม myCode.bas ได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1diUWfZ5HMpqrgo5CXsEIDkUAeBlGZyIR/view?usp=sharing

https://youtu.be/bVniu0Fjg7k

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1951796038423538/

=====

Macro ตอนที่ 10 - Macro Auditor

VBA จะทำงานได้ต่อเมื่อแฟ้ม Excel ที่เปิดอยู่พร้อมจะทำงานด้วย
มาหาทางจับผิดรหัส VBA ที่ได้จากการบันทึก Macro กัน
โดยกดปุ่ม F8 เพื่อสั่ง run รหัสทีละบรรทัด
หรือกดปุ่ม F9 เพื่อสั่ง run ไปหยุดรอที่บรรทัดที่ต้องการ
ระวัง อย่า copy ตารางที่มีสูตรติดไปด้วย

https://youtu.be/dgBVgdwuAq8

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1952158961720579/

=====

Related Articles

Mr Key Da

Match Function

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234