Linked Picture ลิงก์ทั้งตารางด้วยสูตรเดียว ย่อได้ขยายได้

🤓 วิธีสร้างภาพตาราง เพื่อนำเสนอรายงานแบบย่อได้ ขยายได้ ลิงก์ก็ได้

LinkedPicture

1. เลือกพื้นที่ตารางที่ต้องการ เช่น ในภาพนี้เป็นพื้นที่ E3:G8
2. สั่ง Copy
3. คลิกเซลล์ปลายทางที่ต้องการวางรูป เช่น I3
4. ใช้คำสั่ง Home > Paste > Linked Picture (เป็นภาพล่างสุดบนเมนู)

จะได้ภาพตารางมาแสดงที่เซลล์ I3 สามารถจัดขนาดย่อขยายได้ตามใจ โดยจะมีสูตรลิงก์กำกับไว้ด้วย

☝️ ถ้าตารางต้นทางมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าค่าเปลี่ยนหรือสีเปลี่ยน ภาพตาราง Linked Picture นี้จะเปลี่ยนตามด้วยครับ

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234