ความภูมิใจที่ได้ไปสอนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย SCG

SCG

ภาพนี้เป็นการจัดอบรม Excel ให้กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ระหว่างปีพ.ศ. 2546 – 2551 เรียนกันที่ SCG สำนักงานใหญ่ บางซื่อ

ที่ไม่ธรรมดา พิเศษมากกว่าการได้รับเชิญไปสอน Excel ให้กับพนักงานของ SCG ก็คือ ในปีนั้นเป็นการเปิดรับอบรมให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานของ SCG สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ด้วยครับ

ถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ SCG ให้ความไว้วางใจกับผม เปิดอบรมในนามของ SCG รับเป็นเจ้าภาพ

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234