อยากเก่งสูตร Excel แบบสบายๆ

 1. เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ถ้าใช้โน้ตบุ้คต้องกดปุ่ม F1-F9 ได้โดยตรง และใช้เมาส์ช่วยจะสร้างสูตรแกะสูตรได้สะดวกขึ้น
 2. ปรับระบบ Excel Options ให้พร้อม เช่น ตัดกาช่อง Edit directly in cells เพื่อทำให้สร้างสูตรยาวๆได้ง่ายขึ้น
 3. วางแผนการสร้างงานให้ดี เพื่อให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งานและสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้โดยไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปแก้ไขใหม่อีก
 4. เริ่มเรียนรู้ Excel จากการใช้กับตัวอย่างง่ายๆไม่ซับซ้อนก่อนเพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวัง พอจับประเด็นได้แล้วจึงค่อยนำไปใช้กับงานจริง
 5. พยายามสร้างสูตรตามความเข้าใจของตัวเอง หากลอกสูตรของคนอื่นมาต้องเข้าใจหลักการคิดคำนวณว่ามาได้ยังไง
 6. หลีกเลี่ยงการสร้างสูตรซ้อนกันยาวๆ ควรแยกเซลล์เพื่อคำนวณทีละขั้นหรือสร้างสูตรแต่ละขั้นให้ผ่านก่อนแล้วจึงซ้อนสูตรเข้าไป จะได้ช่วยตรวจสอบสูตรไปในตัว
 7. ฝึกแกะสูตรให้เป็น เช่น ใช้เมาส์คลิกลากแต่ละส่วนบนสูตรแล้วกดปุ่ม F9 เพื่อดูว่าได้คำตอบเป็นเท่าไร
 8. ถ้าสร้างสูตรแล้วได้ค่าอื่น ไม่ได้คำตอบตามต้องการ อย่ารีบลบทิ้ง ควรแกะสูตรเพื่อทำความเข้าใจว่าหาค่านั้นมาได้ยังไง จะได้เรียนรู้วิธีแปลกที่นึกไม่ถึง
 9. แยกตัวแปรออกนอกสูตร เช่น อย่าสร้างสูตรแบบนี้ =2*3 แต่ให้ลิงก์เลข 2 กับ 3 ไปใช้คำนวณในสูตร =A1*A2
 10. ยึดหลักทำแค่ครั้งเดียว กรอกค่าใดก็ตามต้องทำเพียงครั้งเดียว ใช้สูตรเดียว ตารางเดียว ชีทเดียว หรือแฟ้มเดียวที่สามารถใช้แสดงเรื่องอื่นๆได้ตามต้องการ
 11. ถ้าต้องการอ้างอิงกับพื้นที่ใดซ้ำ ให้ใช้ Range Name ช่วยลิงก์พื้นที่นั้นมาใช้ซ้ำ
 12. มุ่งสร้างงานโดยใช้สูตรคำนวณหาคำตอบมาให้ได้ทันที หลีกเลี่ยงการหาคำตอบผ่านการใช้เมนูเพราะต้องเสียเวลาไปสั่งใหม่ทุกครั้ง
 13. อย่าพึ่งใช้คำสั่งบนเมนูเพียงอย่างเดียว เพราะเมนูเตรียมคำสั่งไว้แค่บางกรณีหรือจำกัดเงื่อนไข
 14. หากต้องการถามหรือหาความช่วยเหลือ ควรถามแบบคนโง่ อย่าคิดเองว่าต้องใช้วิธีนั้นวิธีนี้แค่นั้น ขอให้บอกสิ่งที่ต้องการมาว่าต้องการอะไรตามเงื่อนไขอะไร
 15. อย่ารีบตอบว่า Excel ทำไม่ได้ แต่ควรตอบว่า ยังหาวิธีทำไม่ได้ดีกว่า
 16. มองการสร้างงานเพื่อใช้ร่วมกันเป็นหลัก อย่าคิดแต่ว่าจะสร้างงานเพื่อใช้อยู่คนเดียว

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234