Index แบบ Array

สูตร Index Array ที่สร้างพร้อมกันทั้งตารางจะช่วยทำให้ Excel คิดแค่ครั้งเดียว ดีกว่าการสร้างสูตร VLookup หรือ Index แบบเซลล์ต่อเซลล์

12 Index Array

แทนที่จะต้องสร้างสูตร Index เพื่อดึงค่าออกมาแบบเซลล์ต่อเซลล์ ซึ่งทำให้ Excel เสียเวลาคำนวณหลายครั้งตามจำนวนเซลล์สูตร ในตัวอย่างนี้จะนำเสนอวิธีสร้างสูตร Index แบบ Array เพื่อทำให้ Excel คำนวณเร็วขึ้นอย่างมาก

เริ่มจากเลือกพื้นที่ K8:N12 แล้วสร้างสูตร =INDEX(MyData, I8:I12, COLUMN(B4:E4)-COLUMN(B4)+1) แล้วกดปุ่ม Ctrl+Shift+Enter ลงไปพร้อมกันทั้งตารางจะเกิดวงเล็บปีกกาปิดหัวท้ายสูตรให้เอง

MyData เป็นพื้นที่ตารางข้อมูล

I8:I12 เป็นเลขที่รายการที่หาได้แบบ Multiple Match

COLUMN(B4:E4)-COLUMN(B4)+1 เป็นสูตรที่จะหาเลขลำดับ 1, 2, 3, 4 (สูตรนี้ช่วยทำให้สามารถย้ายตารางไปที่อื่นได้ด้วย ดีกว่าการใช้ Column(B4)-1 ที่จะตายตัว ห้ามย้ายตารางเด็ดขาด)

เชิญชมวิดีโอตอนอื่นๆและ download ตัวอย่างแสดงวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 12 หลักสูตรประยุกต์ใช้ Excel หายอดคงเหลือและสร้าง Invoice

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234