ประโยชน์ของสูตรที่ไม่ใส่เครื่องหมาย $

$ ช่วยทำให้ copy สูตรไปใช้ที่อื่นได้
แค่สั่ง Replace $ ทิ้งก็ลอกสูตรไปใช้ยากมาก แต่ ...

Replace


🤓 เคล็ดลับถ้าอยากจะ Copy ทั้งตารางไปวางที่อื่น แล้วสูตรยังทำงานได้เสมอ (ไม่ใช่แค่ Copy สูตร) ต้อง Copy ตารางที่มีสูตรที่ไม่ใส่ $

CopyTable


ภาพบน ตารางของสูตรที่ไม่ได้ใส่ $ จะ copy ไปวางที่ไหนก็ได้
=B3*C3 จะปรับตำแหน่งตามเซลล์ที่วางลงไป

ภาพล่าง ตารางของสูตรที่ใส่ $ ไว้จะ copy ไปวางได้แค่ตามแนวใดแนวหนึ่งเท่านั้น ถ้าวางผิดแนว สูตรจะผิดทันที
=B$3*C$3 จะยังคงยึด $3 ไว้ตามดิม
=$B3*$C3 จะยังคงยึด $B $C ไว้ตามดิม

 

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234