การเปลี่ยนตำแหน่งอ้างอิงในสูตรที่มีอยู่ก่อนให้กลายเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในภายหลัง

สมมติว่าสร้างสูตร =C2-C3 เอาไว้ในเซลล์ C4 เป็นตัวเลขกำไรขั้นต้น แล้ว Copy สูตรนี้ไปใช้ในเซลล์ตั้งแต่ C4:E4 จากนั้นต่อมาได้ตั้งชื่อ Income และ Cost เป็น Range Name ให้กับพื้นที่ตารางตั้งแต่ C2:E2 และ C3:E3 ตามลำดับ หากต้องการให้สูตรในเซลล์ C4:E4 เปลี่ยนไปเป็นสูตร =Income-Cost ตามชื่อที่ตั้งขึ้นในภายหลัง ให้เลือกพื้นที่ C4:E4 แล้วสั่ง Formulas > Define Name > Apply Names (Excel 2003 สั่ง Insert > Name > Apply) แล้วเลือกชื่อ Income และ Cost (ซึ่ง Excel มักจะเลือกชื่อที่เกี่ยวข้องกับสูตรในพื้นที่ C4:E4 ให้เอง) จากนั้นกดปุ่ม OK

image090

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234