10 วิธี ลับ ลวง พราง สร้างไฟล์ excel ป้องกันคนอื่นนำไปใช้ต่อ

😎 10 วิธี ลับ ลวง พราง สร้างไฟล์ excel ป้องกันคนอื่นนำไปใช้ต่อ

 1. เมื่อสร้างงานเสร็จแล้ว ก่อนจะส่งแฟ้มให้คนอื่น ให้ทำลายเครื่องหมาย $ ที่ใช้ในสูตรทั้งหมดทิ้งไป โดยสั่ง Replace เครื่องหมาย $ แล้วไม่ต้องใช้เครื่องหมายอื่นใดแทน ส่งผลให้สูตรที่ไม่มีเครื่องหมาย $ กำกับไว้ ไม่สามารถ copy นำไปใช้ต่อที่เซลล์อื่นได้เลยเพราะตำแหน่งอ้างอิงจะเขยื้อนต่างไปจากตำแหน่งเดิม
 2. ทำรั้วไฟฟ้าที่มองไม่เห็นป้องกันไม่ให้ Insert แทรกระหว่างพื้นที่ที่ต้องการ โดยสร้างสูตร Array แบบสร้างพร้อมกันทีเดียวลงไปในแนวรั้ว เช่น ให้เลือกเซลล์ A1:A10 แล้วพิมพ์ =“” จากนั้นกดปุ่ม Ctrl+Shift+Enter จะเกิดสูตร Array {=“”} พร้อมกัน แล้วจะพบว่าจะไม่สามารถ Insert Row แทรกระหว่าง Row 1 – 10 ได้ต่อไป
 3. ทำให้ดูเหมือนเป็นชีทว่างที่ไม่มีข้อมูลใดๆหรือกลายเป็นข้อมูลอื่น เพื่อหลอกให้คนที่เปิดดูไม่เฉลียวใจ
  + เปลี่ยนสี Font ให้กลืนกับสีของ Background
  + นำรูปภาพตารางว่างๆมาซ้อนทับ หรือ ใช้รูปภาพที่ลิงค์ค่าจากเซลล์อื่นมาซ้อนทับ โดยสั่ง Copy แล้วสั่ง Paste แบบ Linked Picture
  + กำหนด Format Cells ให้ใช้ ;;; เพื่อเลิกการใช้รูปแบบใดๆในการแสดงตัวเลขและตัวอักษรให้ปรากฏในชีท
  + กำหนด Format Cells > Protection > Hidden เพื่อทำให้เลิกการแสดงค่าให้เห็นในช่อง Formula Bar และจะไม่สามารถ Copy สูตรออกไปใช้ต่อที่ชีทอื่นได้เลย ทั้งนี้ต้องใช้ร่วมกับการสั่ง Protect Sheet ด้วยจึงจะเกิดผล
 4. ใช้สูตร Indirect ที่ใช้ Text ที่บอกตำแหน่งอ้างอิงค่าจากเซลล์มาใช้แทนที่จะใช้สูตรลิงค์โดยตรง จะทำให้การ Insert หรือ ย้ายตารางไปที่อื่นไม่ทำให้สูตรปรับตำแหน่งตามไปด้วย เช่น =Indirect(“A1”) จะยังคงดึงค่าจากเซลล์เดิมคือ A1 ไม่ว่าเราจะย้ายเซลล์ A1 ไปที่อื่นแล้วก็ตาม
 5. ให้สร้างสูตรยาวๆที่ยากต่อการแกะ แม้เจ้าของแฟ้มเองก็ยังแกะไม่ออก
 6. หากต้องการให้สูตรเดิมทำงานได้จนถึงสิ้นปี 2022 ให้เปลี่ยนสูตรเดิมที่ใช้เป็นสูตร=IF( Today()<= 44926, สูตรเดิม, สูตรอื่น) โดยตัวเลข 44926 นี้หมายถึง Date Serial Number ของวันที่ 31/12/2022 ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นค่าของวันสุดท้ายอื่นใดก็ได้ตามใจชอบ
 7. กำหนดรหัสป้องกันให้มีซับซ้อนเพื่อทำให้โปรแกรมถอดรหัสต้องใช้เวลานานมากจนคนทนรอโปรแกรมถอดรหัสให้เสร็จไม่ไหว โดยเลือกใช้รหัสที่ยาวที่สุด อาจใช้รหัสเป็นประโยคข้อความ ผสมตัวเลขตัวอักษร ใช้อักษรตัวใหญ่ผสมตัวเล็ก มีช่องว่างด้านหน้าหรือต่อท้ายด้วยสัญลักษณ์ เช่น B1g bRother |$ alw4ys riGHt!? ซึ่งใช้แบบย่อลงมาก็ได้เป็นรหัส BBslwys90!
 8. ถ้าแฟ้มนั้นมีการใช้ VBA ประกอบร่วมอยู่ด้วย ให้สร้างสูตรที่เป็นสูตร Function VBA เพื่อคำนวณร่วมกับสูตรสำคัญไว้เสมอเพื่อบังคับให้ผู้ใช้ต้อง Enable Macro เพื่อยอมให้ Macro ทำงานทุกครั้งเมื่อเปิดแฟ้มนั้นขึ้นมาใช้งาน แต่ถ้า Disable Macro สูตรที่เป็น Function VBA ก็จะไม่ทำงานแล้วส่งผลให้สูตรอื่นที่เคยคำนวณร่วมกันไม่ทำงานตามไปด้วย
 9. ซ่อนชีทแบบ VeryHidden โดยใช้คำสั่ง ActiveSheet.Visible = xlVeryHidden ใน VBA จะทำให้ไม่สามารถใช้คำสั่งใน Excel เพื่อ Unhide ชีทกลับมาให้เห็นตามเดิม
 10. ในรหัส VBA ให้ใช้ตำแหน่งอ้างอิงที่อ้างถึงชื่อชีท ชื่อแฟ้ม หรือตำแหน่งเซลล์ที่ตายตัว ทำให้เมื่อใดที่มีการเปลี่ยนชื่อชีทหรือชื่อแฟ้ม หรือมีการย้ายเซลล์ไปที่อื่น จะส่งผลให้รหัส VBA หาตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการไม่พบ

ทั้ง 10 ข้อนี้เป็นเพียงบางวิธีที่พบเห็นว่ามีการใช้กัน เมื่อใดที่คุณนำไปใช้ ขอให้จดจำไว้ด้วยว่าได้ใช้วิธีใดไปบ้าง มิฉะนั้นแล้วคุณเองนั่นแหละที่จะใช้แฟ้มของตัวเองต่อไปไม่ได้

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234