หัวข้อพิเศษสำหรับการอบรมแบบ PRIVATE

 

หัวข้อการอบรมเหล่านี้สำหรับการอบรมแบบส่วนตัว เตรียมไว้เพื่อให้คุณสามารถนำมาใช้สร้างหลักสูตรอบรมในฝันได้ตามใจ อยากเรียนอะไร ไม่อยากเรียนอะไร เลือกได้ตามสบาย จะได้เรียนแล้วนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้ทันที ดีกว่าจะปล่อยให้เสียเวลาเรียนอะไรก็ไม่รู้

หัวข้อส่วนใหญ่ใช้เวลาอบรมไม่นาน ประมาณ 1 ชั่วโมง เว้นบางหัวข้อที่แสดงระยะเวลาอบรมไว้ในวงเล็บ ถ้ามีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกันอาจใช้เวลาอบรมได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามจะใช้เวลาอบรมมากหรือน้อยขึ้นกับพื้นฐาน Excel ของคุณด้วย

ขอให้เลือกหัวข้อที่อยากเรียนกี่หัวข้อก็ได้ หรือจะกำหนดหัวข้อที่อยากเรียนนอกจากนี้ก็ได้

การจัดการฐานข้อมูล
 1. วิธีคิดวางแผนก่อนการสร้างงานและทดสอบความถูกต้องก่อนส่งแฟ้มให้ผู้อื่นใช้
 2. วิธีออกแบบตารางฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจที่ขายสินค้าราคาแพง
 3. วิธีนำเข้าข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอื่นมาใช้ต่อใน Excel ซึ่งทำให้ไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ซึ่งอาจผิดพลาดและไม่ตรงกับฐานข้อมูลเดิม
 4. วิธีตัดคำ รวมข้อมูลที่แยกกัน หรือแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ เช่น แยกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หรืออีเมล์ ออกจากกัน หรือเปลี่ยนข้อความบางส่วนเป็นคำอื่น
 5. หลากหลายวิธีที่ช่วยทำให้บันทึกข้อมูลได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และผิดพลาดน้อยลง
 6. วิธีทำให้พนักงานแต่ละคนที่เปิดแฟ้มขึ้นมาสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะส่วนของตัวเองได้สะดวก ถูกต้อง และลดโอกาสที่จะบันทึกผิดที่ผิดตารางหรือบันทึกข้อมูลซ้ำอีก
 7. วิธีตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไว้ให้ถูกต้องก่อนที่จะนำไปใช้ในการคำนวณต่อไป เช่น บันทึกขาด บันทึกซ้ำ สะกดผิด มีสัญญลักษณ์อื่นแทรก
 8. วิธีสรุปรายชื่อลูกค้า ชื่อพนักงาน หรือชื่อสินค้าที่มีอยู่โดยตัดรายการซ้ำทิ้งไป โดยใช้สูตร Unique List และคำสั่ง Unique Filter ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในฐานข้อมูล
 9. วิธีจัดเตรียมเซลล์ ชีท และแฟ้มเพื่อให้ผู้อื่นใช้งานได้อย่างสะดวกและไม่ต้องห่วงว่าจะใช้งานผิดพลาด
 10. วิธีใช้ Pivot Table และข้อควรระวังเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับงานและผู้ใช้งาน
 11. วิธีลดขนาดแฟ้มของคุณให้มีขนาดเล็กลงและเพิ่มความเร็วในการคำนวณ
 12. วิธีลดจำนวนชีทหรือจำนวนแฟ้มให้เหลือแค่ 1-2 ชีท

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile