ปรับระบบให้พร้อมต่อการทำงาน
วิธีใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ทำงานให้เร็วขึ้น
วิธีจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
ฉลาดใช้ $ สร้างสูตรเดียวใช้ทั้งตาราง
วิธีใช้ VLookup Match Index ดึงข้อมูล
วิธีค้นหาข้อมูลจากตารางขนาดใหญ่
วิธีใช้ Dynamic Range กับตารางที่ขยายตัว
เมื่อ IF มาปะทะกับ VLookup
SumProduct สูตรลับและลัดหายอดรวม
เมื่อ SumIFS หมดทางหายอดรวม
จับจุดอ่อน Pivot Table
Dynamic Reports
Dynamic Charts
Installment Planning
Dynamic VLookup Range
Best Location Analysis
FIFO Costing
Processings Planning
Material Requirements Planning (MRP)
Forward and Backward Scheduling
Workday and Holiday Scheduling
Balancing Summary
Managing Data with Smart VBA
Fun and Easy Thai Astrology

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile