100%

05. แนะนำขั้นตอนทั้งหมดในภาพรวม จาก Pivot Table สู่ Dashboards

05. แนะนำขั้นตอนทั้งหมดในภาพรวม จาก Pivot Table สู่ Dashboards

หลักสูตรนี้ขยายวิธีการใช้ Pivot Table ให้ละเอียดขึ้น เผื่อว่าใครที่ไม่เคยใช้ Pivot Table มาก่อนจะได้ใช้เป็น และเป็นการเตรียมพร้อมมาอบรมหลักสูตร Excel Dynamic and Automatic Solutions แบบกลุ่มส่วนตัว ซึ่งใช้เวลาเรียน 2 วัน

หลักสูตร Excel Dynamic and Automatic Solutions นำเสนอวิธีการสร้าง Dashboards ทั้งแบบง่ายๆผ่านการใช้คำสั่ง Pivot Table และแบบที่ผ่านการสร้างขึ้นมาเองซึ่งต้องอาศัยฝีไม้ลายมือเพื่อช่วยทำให้ยืดหยุ่นมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม มีเนื้อหาตามวิธีการใช้ Excel แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง 

  1. การสร้าง Dashboards โดยใช้ Pivot Table นำเสนอเป็น Pivot Charts ซึ่งควบคุมโดยใช้ Slicer (หลักสูตรนี้)
  2. การสร้างรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร (Excel Dynamic Reports)
  3. การนำเสนอรายงาน โดยใช้เครื่องมือประเภท user interface เพื่อช่วยให้ใช้งานได้ง่าย
  4. การนำเสนอรายงาน โดยใช้กราฟที่ยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้ใช้งาน (Excel Dynamic Charts)
  5. การควบคุมการนำเสนอผลงานให้ทำงานโดยอัตโนมัติ โดยใช้ Macro VBA มาช่วย