ภาคสอง แนวทางการประยุกต์ใช้สูตร
ภาคสาม สูตร Array
ภาคพิเศษ
100%

03-04 คู่มือสูตรฟรี อยู่ตรงนี้

03-04 คู่มือสูตรฟรี อยู่ตรงนี้

ที่มาของคำอธิบายและตัวอย่างสูตรในแฟ้มนี้

Peter Noneley พยายามสร้างแฟ้มเพื่ออธิบายว่าสูตร Excel แต่ละสูตรใช้งานอย่างไร แต่เขาไม่มีความรู้ทุกสูตร จึงได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้ Excel ให้ช่วยกันทำตัวอย่างมาให้

แฟ้มนี้จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของคนทั้งโลกช่วยกันสร้างขึ้น เป็นแฟ้มที่มีค่ามาก สมควรเก็บไว้ศึกษา ผมได้อีเมลไปขออนุญาตนำมาแจกให้คนไทยได้ใช้กัน โดยได้รวบรวมแฟ้มรุ่นแรก รุ่นที่ 3 และ 4 ที่เพิ่งเจอไว้ใน zip แฟ้มนี้

แฟ้มนี้สร้างมานานแล้วและแม้ว่าลิงก์ต้นทางของเขาไม่มีแล้ว ขอให้ช่วยกันส่งแฟ้มนี้ต่อให้เรียนรู้กันด้วย

นอกจากเนื้อหาที่อธิบายไว้ในแฟ้มนี้แล้ว ควรเรียนรู้วิธีการสร้างสารบัญเพื่อนำไปยังแต่ละชีทที่ใช้อธิบายแต่ละสูตรด้วยครับ แฟ้มนี้ใช้วิธีการที่น่าสนใจมาก

Peter Noneley กำหนดสิทธิ์ในการใช้และแจกแฟ้มนี้ว่า ห้ามทำการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือแก้ไขใดๆ ห้ามนำไปขาย