ภาคสอง แนวทางการประยุกต์ใช้สูตร
ภาคสาม สูตร Array
ภาคพิเศษ
100%

02 วิธีจับผิด $ ด้วยเลข 1-2-3

02 วิธีจับผิด $ ด้วยเลข 1-2-3

$ จะช่วยตรึงแนวที่ต้องการอ้างอิงไว้ช่วยทำให้เมื่อ Copy เซลล์สูตรไปใช้ที่อื่น สูตรจะใช้ตำแหน่งอ้างอิงตามแนวที่กำหนดไว้ ทำให้สามารถสร้างสูตรแค่เซลล์แรกเพียงเซลล์เดียวแล้วสั่ง Copy ไป Paste ทั้งตารางเพื่อสร้างสูตรแบบเดียวกัน

  • Relative Reference เป็นการอ้างอิงแบบไม่ใส่เครื่องหมาย $ เช่น =A1
  • Absolute Reference เป็นการอ้างอิงแบบใส่เครื่องหมาย $ ทั้งหน้า row และ column เช่น =$A$1
  • Mixed Reference เป็นการอ้างอิงแบบใส่เครื่องหมาย $ หน้า row หรือ หน้า column อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น =$A1 หรือ =A$1

เมื่อ Copy ไปวางที่อื่นแล้วพอสูตรทำงานได้ก็มักจะไม่ได้ตรวจสอบว่าเครื่องหมาย $ ย้งคงเป็นแบบเดิมหรือไม่ และเมื่อเวลาผ่านไปก็มักจะไม่มีใครย้อนกลับไปตรวจสอบอีก ยิ่งตารางมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งไม่อยากตรวจสอบสูตรที่เคยสร้างไว้ว่าต่างไปจากเดิมหรือเปล่า

บทเรียนนี้แสดงวิธีการตรวจสอบสูตรที่ใส่เครื่องหมาย $ เอาไว้ว่ายังคงควบคุมตำแหน่งตามแนวเดิมไว้หรือไม่

นอกจากวิธีการนี้แล้ว ถ้ากาช่อง Enable background error checking ไว้จะพบว่าเซลล์ที่มี $ เพี้ยนไม่เหมือนกับเซลล์อื่นมีจุดสีเขียวแสดงเตือนขึ้นมาที่มุมซ้ายบนของเซลล์เพื่อเตือนว่า Inconsistent Formula แต่วิธีการนี้ไม่สามารถแสดงเตือนได้ทุกเซลล์ เช่นตามภาพนี้เซลล์ที่มีกรอบสีแดงมี $ ที่ใส่ไว้แบบ absolute ซึ่งต่างจากเซลล์อื่นก็ไม่พบว่า Excel เตือนให้เห็นแต่อย่างใด