ภาคสอง แนวทางการประยุกต์ใช้สูตร
ภาคสาม สูตร Array
ภาคพิเศษ
100%

01 เปลี่ยนระบบซ้ายไปขวา บนไปล่าง

01 เปลี่ยนระบบซ้ายไปขวา บนไปล่าง

แต่เดิมทีนั้น Excel จัดระบบการทำงานเพื่อใช้งานแบบง่ายๆ พอบันทึกค่าแล้วกดปุ่ม Enter ก็จะเลื่อนลงเพื่อรอให้ลอกข้อมูลถัดไปมาบันทึกกรอกลงไปเรื่อยๆ ซึ่งเหมาะสำหรับการลอกข้อมูล แต่ไม่เหมาะสำหรับการสร้างสูตร และในความเป็นจริงนั้นการบันทึกข้อมูลจากรายการที่เกิดขึ้นจะต้องบันทึกจากซ้ายไปขวา

ส่วนระบบเดิมที่ใช้กับการสร้างสูตรก็กำหนดให้เหมาะกับการสร้างสูตรที่ละเซลล์จากซ้ายไปขวา ซึ่งจะเกิดปัญหาทันทีเมื่อสร้างสูตรยาวเกินกว่าความกว้างของเซลล์หรือเมื่อต้องการย้อนกลับไปแกะสูตรในเซลล์ เพราะสูตรจะขยายตัวไปทับเซลล์ข้างๆ ทำให้ไม่สามารถคลิกเซลล์ที่ติดกัน

แนะนำให้แก้ระบบตามวิดีโอนี้ ช่วงแรกๆอาจไม่คุ้นมือ แต่รับรองว่าพอใช้ไปนานๆจะติดใจ จะช่วยประหยัดเวลาในการสร้างสูตร โดยเฉพาะพอตัดกาช่อง Allow editing directly in cells เมื่อ double click ที่เซลล์สูตร จะช่วยในการไล่ย้อนไปหาเซลล์ต้นทางของสูตรที่ลิงก์มา

นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว ในวิดีโอนี้ชมวิธีการหายอดนับ ยอดรวม หรือผลลัพธ์กรณีอื่นได้โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างสูตร จากนั้นพอจะสร้างสูตร ต้องการให้ Excel ช่วยก็ยังได้ (แต่พอคล่องแล้ว สร้างเองรวดเร็วกว่า)