100%

04 วิธีปรับแต่ง VBA Options และ Windows เพื่อใช้กับภาษาไทย

04 วิธีปรับแต่ง VBA Options และ Windows เพื่อใช้กับภาษาไทย

นอกจากนี้ถ้าพบว่าเวลา VBA เปิดหน้าจอ Message Box ขึ้นมาแต่อ่านภาษาไทยไม่ออก ให้ตรวจสอบระบบ Settings ใน Windows ด้วยว่าใช้ Unicode ภาษาไทยไว้แล้วหรือยังตามภาพ