Excel Expert Training

Home

           

 

ฉลาดใช้ Excel อย่างมืออาชีพ

คำนำ
ความแตกต่างของมืออาชีพ
เส้นทางสู่มืออาชีพ
การใช้งานผิดวิธี
ขีดความสามารถ และข้อจำกัดของ Excel
ชุดทำงานของมืออาชีพ
การสร้างงาน
Excel กับการบริหาร

คำนำ

กว่าสิบปีแล้วที่เราใช้ Excel กันมา จนทุกวันนี้ธุรกิจทุกแห่งต่างใช้ Excel กันแทบทั้งนั้น แต่เชื่อหรือไม่ว่าในขณะที่ Excel 97 / Excel 2000 มีความเก่งกาจมากขึ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้รวดเร็วขึ้น และมีผู้ใช้ Excel กันมากขึ้นอย่างมากมายนั้น ผู้ใช้ Excel ส่วนใหญ่กลับใช้ Excel ได้แค่อย่างผิวเผิน น้อยคนนักจะมีความสามารถใช้ Excel อย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างแท้จริง ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังยึดติด กับวิธีทำงานที่ใช้เครื่องคิดเลขและเครื่องพิมพ์ดีด แล้วไม่สามารถพัฒนาวิธีทำงานของตน เพื่อรับประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่

ยิ่งไปกว่านั้นตำรับตำราและหลักสูตร Excel ซึ่งจัดอบรมกันทั่วไป ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิธีทำงานร่วมกัน ระหว่างมนุษย์และเครื่องคอมพิวเตอร์น้อยมาก หลักสูตรและหนังสือส่วนใหญ่แม้จะใช้ชื่อว่าเป็นชั้นสูงหรือขั้น Advance ก็ตาม เน้นเนื้อหาเพื่อให้รู้จักว่า Excel มีสูตรและเมนูพิเศษอะไรไว้ให้ใช้บ้าง หากผู้ใช้งานมีความต้องการใช้ Excel เกินกว่าที่สูตรและเมนูมีอยู่ก็จนปัญญาเสียแล้ว ผู้ใช้งานมักนึกเข้าใจว่า Excel ใช้กับงานง่ายๆได้แค่นั้น งานยากๆต้องหันไปว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ หรือจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้แทน โดยหารู้ไม่ว่า Excel ที่มีอยู่แล้วนี้ สามารถประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจได้แทบทุกประเภท ไม่จำกัดแค่งานคำนวณง่ายๆ แต่ยังสามารถใช้คำนวณอย่างซับซ้อน หรือทำงานกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ด้วย เพียงแต่ผู้ใช้ Excel ต้องรู้เทคนิคที่จะใช้ Excel อย่างชาญฉลาด บางครั้งต้องใช้แป้นพิมพ์ร่วมกับ Mouse บางครั้งต้องรู้จักลำดับการใช้สูตรเพื่อผูกสูตรเฉพาะด้านขึ้นใหม่ บางครั้งต้องรู้ว่า Excel คิดคำนวณอย่างไรเพื่อเราจะได้ใช้ Excel ได้ง่ายและเกินขีดจำกัดที่ทราบกัน ซึ่งความรู้เหล่านี้เปรียบเสมือน ศิลปะของการประยุกต์ใช้ ให้เหนือกว่าศาสตร์การใช้งานทั่วๆไป

หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมุ่งหวังให้ผู้ที่มีพื้นความรู้ Excel อยู่แล้ว สามารถใช้เครื่องมือต่างๆของ Excel สร้างประโยชน์ได้อย่างเต็มกำลัง ทั้งของตัวคุณเอง และเต็มพิกัดตามข้อจำกัดของ Excel ….. หรือแม้แต่ทำให้เกินกว่าขีดจำกัด ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้

Excel มีเครื่องไม้เครื่องมือสารพัดอย่างไว้ให้เลือกใช้ จนอาจทำให้ ผู้ซึ่งกำลังพยายามใช้ Excel กับงานที่ได้รับมอบหมาย เลือกใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายมาก และส่งผลเสียแก่ธุรกิจอย่างไม่รู้ตัว บางคนอาจชอบใช้สูตรสำเร็จรูปของ Excel โดยไม่รู้ว่าสูตรเหล่านั้นมีข้อจำกัดอย่างไร บางคนพยายามสร้างสูตรที่ต้องการขึ้นเอง ทั้งยากและยาว โดยไม่รู้ว่ามีสูตรลัดๆสั้นๆกว่าอยู่อีก บางคนหลงตัวเองว่าเก่ง เพราะสามารถใช้ Excel Visual Basic for Application (VBA) โดยไม่รู้ว่ามีวิธีอื่นซึ่งง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่า จึงอาจกล่าวได้ว่า Excel เปรียบเสมือนดาบสองคม เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก แต่ก็อาจให้โทษมหันต์ได้เช่นกัน หนังสือเล่มนี้จะเสนอวิธีคิด วิธีการออกแบบสร้างงาน ที่เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆของธุรกิจ ชี้ให้เข้าใจถึงวิธีใช้งานที่ถูกต้อง และแนะนำหลักการประยุกต์ใช้ Excel ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อสามารถเริ่มใช้ Excel ในงานธุรกิจได้เร็วที่สุด หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอความรู้ที่จำเป็นในชีวิตการทำงาน นับตั้งแต่วิธีที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพ วิธีเลือกใช้คำสั่งต่างๆร่วมกัน เพื่อสร้างงานตามความต้องการของธุรกิจ วิธีใช้ Excel ร่วมกันภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้งาน และสร้างประโยชน์ในการบริหารงาน

เทคนิคต่างๆที่นำเสนอนี้ เป็นเสมือนหัวใจของ Excel ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับ Excel ได้ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็น Excel รุ่นใด ไม่ขึ้นกับว่า Excel รุ่นใหม่จะทำงานได้เหนือกว่า Excel รุ่นเดิมเพียงใด ยิ่ง Excel มีความสามารถมากขึ้นเท่าใด มนุษย์จะต้องขวนขวายหาทางใช้สมองของตนมากขึ้น ฉลาดใช้ Excel ในงานธุรกิจอย่างมืออาชีพ จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การตัดสินใจเลือกใช้คำสั่งต่างๆร่วมกันในงานหนึ่งๆนั้น เป็นศิลปะที่ไร้เขตแดน สามารถดัดแปลง ผสมประสานให้เหมาะสมได้หลายวิธี ซึ่งจะทำให้ใช้ Excel สร้างประโยชน์ได้มากขึ้นแทบไม่จำกัด จึงขอหวังใจว่า หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้และวิธีคิด แล้วนำไปฉลาดใช้กับงานธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์ขึ้นได้ตามที่ประสงค์ทุกประการ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ

พฤศจิกายน 2541
สงวนลิขสิทธิ์

 

 

Last updated 08/10/2544

Copyright http://xls.i.am E-mail : i4zr@hotmail.com