เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

วิธีการชำระเงินค่าอบรม เมื่อได้รับการยืนยันให้ทราบว่าสามารถจองวันและเวลาอบรมได้ตามต้องการแล้ว จึงชำระเงิน

  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
   ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
   เลขที่บัญชี 140-269643-7

   ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ไลน์ : sfkline หรืออีเมล
   EETEmail

  • การชำระเป็นเช็ค ขอให้เป็นเช็คบริษัทขีดคร่อมและขีดฆ่าผู้ถือ สั่งจ่ายให้แก่นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
   (ไม่รับเช็คส่วนบุคคลหรือเช็คลงวันที่ล่วงหน้า)

   หรือ

  • ชำระเป็นงินสด

หมายเหตุ

  • หากจองล่วงหน้าเกิน 30 วัน โปรดจ่ายค่าอบรมล่วงหน้าเพื่อจองอย่างน้อย 20% หรือถ้าไม่เกิน 30 วัน โปรดจ่ายชำระเงินค่าอบรมทั้งหมดในวันจอง
  • เมื่อจ่ายค่าอบรมล่วงหน้าแล้ว จึงถือว่าการจองอบรมเรียบร้อยสมบูรณ์
  • โปรดชำระค่าอบรมส่วนที่เหลือก่อนการเริ่มอบรม
  • หากผู้จ่ายเป็นบริษัทและจะหักภาษี ขอให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มอบให้อาจารย์สมเกียรติในวันแรกที่อบรมด้วย

 

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top