คุณสามารถสมัครเข้าอบรมแบบ Public Training ได้โดยตรงจากระบบอัตโนมัติในเว็บนี้ ซึ่งมีปุ่มให้คลิกสมัครได้ในหน้ารายละเอียดของหลักสูตรอบรมที่สนใจ

 1. เมื่อต้องการลงทะเบียนแจ้งวันที่และเวลาที่สะดวกจะมาอบรม ขอให้คลิกเลือกหลักสูตรที่สนใจ คลิกปุ่ม สมัครเข้าอบรม ด้านล่างของหน้ารายละเอียดหลักสูตร โดยเลือกปุ่มสมัครแบบมาคนเดียวหรือแบบมาเป็นกลุ่ม เพื่อแจ้งชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และเลือกวันเวลาที่สะดวกจะมาอบรม

  RegisButton 

  หากสมัครเข้าอบรมแบบมาเป็นกลุ่ม ราคาค่าอบรมจะลดลงตามจำนวนคนในกลุ่ม

  ถ้าหลักสูตรนั้นมีผู้สมัครเต็มจำนวนที่รับได้แล้ว ข้อความบนหน้าปุ่มจะเปลี่ยนจากคำว่า สมัครเข้าอบรม เป็นคำว่า ลงทะเบียนจองคิว ขอให้ลงทะเบียนเข้าคิวไว้ก่อน ถ้าหากมีผู้สละสิทธิ์ยกเลิกการจองก็จะให้คิวลำดับถัดไปมีสิทธิ์เข้าอบรมแทน

  QButton

 2. ผู้สมัครเข้าอบรม สามารถสมัครให้ผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้

 3. เมื่อลงทะเบียนไว้เสร็จแล้ว ขอให้คอยตรวจสอบกล่องรับอีเมล จะมีอีเมลแจ้งไปหาเพื่อเรียนเชิญมาเข้าอบรมและแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อให้โอนเงินค่าอบรม โปรดรีบโอนภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ผมส่งอีเมลแจ้ง 
  .......โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
  .......เลขที่ 140-2696-437
  .......ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
  .......อีเมลส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Excel@ExcelExpertTraining.com 

 4. ถ้ามีจำนวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเกินกว่าที่กำหนด จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมัครเข้าอบรมก่อนและจ่ายชำระเงินครบก่อน มิฉะนั้นจะให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครลำดับถัดไป

 5. หลังจากลงทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้โอนเงิน หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน สามารถยกเลิกการสมัครได้เองโดยคลิกที่ลิงก์ในอีเมลที่ได้รับ

 6. ถ้าสมัครเรียนหลักสูตรอบรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสูตร ขอให้ผู้เข้าอบรมพิมพ์ คู่มือติดไม้ติดมือ (20 หน้า) ตามลิงก์นี้ ติดตัวมาด้วย ในวันอบรมจะได้รับแจกแฟ้มตัวอย่างและแฟ้มคู่มือหลักสูตรอบรมยอดนิยมรวม 5 หลักสูตร เป็นคู่มือหนากว่า 500 หน้า

 7. ต้องเตรียมสมุดจดและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คมาเอง ติดตั้ง Excel 2007/2010/2013/2016/365 ขึ้นไปและใช้เมนูภาษาอังกฤษ

 8. กรณีที่บริษัทเป็นผู้จ่ายค่าอบรมและต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขอให้บริษัทออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ผมด้วยและนำมามอบให้ผมในวันอบรม โดยขอให้ถือว่าเงินค่าอบรมที่โอนให้ผมนั้นเป็นยอดหลังจากหักภาษีแล้ว ผมจะออกใบเสร็จรับเงินให้เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เต็มที่

 9. หากหลังจากโอนเงินแล้วแต่ต้องการยกเลิกการสมัคร ต้องอีเมลแจ้งให้ผมทราบก่อนวันอบรมล่วงหน้า 30 วัน หรือถ้ามีการยกเลิกการอบรม จึงจะคืนเงินค่าอบรมให้ โดยขอให้ผู้ยกเลิกการสมัคร ส่งอีเมลตอบรับเงินคืนหรือลงนามในใบรับเงินคืนเป็นหลักฐานให้ผมด้วย

  ถ้าไม่มาเข้าอบรม ถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่ได้รับเงินค่าอบรมคืน

ขอให้ใช้อีเมล Excel@ExcelExpertTraining.com ในการติดต่อกับอีเมลของคุณเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่ชัดเจน 
หรือโทรติดต่ออาจารย์สมเกียรติได้ที่ 097 140 5555

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การอบรมแบบ Public 1 วัน 

 1. ได้เรียน Excel อย่างใกล้ชิด ได้ถามอย่างสบายใจ
 2. ได้เรียนตรงกับเรื่องที่อยากรู้ ได้แก้ปัญหาที่ค้างคาใจ
 3. ได้เรียนรู้โดยตรงกับวิทยากรที่มีประสบการณ์นับสิบปี
 4. ไม่ต้องเสียเวลาทำงานเป็นวันๆ ไม่ต้องจ่ายเงินกับเรื่องที่ไม่จำเป็น

SFKscg11 120 

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการอบรม โทร 097 140 5555 
หรือ
คลิกที่นี่เพื่อเขียนปัญหา

การอบรมแบบ Public

April   2019
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Go to top