เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

Total: 12 results found.

Search for:
Search Only:

1. เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy - Aug 25
(Events)
  หลักสูตรนี้ถือเป็นความรู้พื้นฐาน ช่วยเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน ทำให้คุณสามารถเข้าอบรมหลักสูตรอื่นได้อย่างมั่นใจ พร้อมรับเกียรติบัตรของ Excel Expert Training เป็นหลักฐานแห่งความภาคภูมิใจจากการร่วมเข้าอบรม ...
Created on 25 August 2019
2. Excel Dynamic and Automatic Solutions - Sep1
(Events)
...  ควรผ่านการใช้ Excel มาพอสมควร รู้จักวิธีการใช้เมนูหรือสูตรมาก่อนบ้าง คำแนะนำสำหรับผู้เข้าอบรม Excel Expert Training โปรดนำเครื่องโน้ตบุ้คพร้อมสายชาร์ตไฟ และเมาส์มาด้วยเพื่อสะดวกในการใช้ Excel ...
Created on 01 September 2019
3. สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel
(Events)
สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel Excel Expert Tips Tricks and Traps *** หลักสูตรนี้ อบรม 2 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 22 และ 29 กันยายน 2562 *** มาหาทางใช้ Excel แบบคอมพิวเตอร์ให้เต็มที่ แล้วดัดแปลงใช้ Excel ...
Created on 22 September 2019
4. สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel - Oct 12+14
(Events)
สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel Excel Expert Tips Tricks and Traps *** หลักสูตรนี้ อบรม 2 วัน ในวันเสาร์ที่ 12 และวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 *** มาหาทางใช้ Excel แบบคอมพิวเตอร์ให้เต็มที่ แล้วดัดแปลงใช้ ...
Created on 12 October 2019
5. เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy - Oct 20
(Events)
  หลักสูตรนี้ถือเป็นความรู้พื้นฐาน ช่วยเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน ทำให้คุณสามารถเข้าอบรมหลักสูตรอื่นได้อย่างมั่นใจ พร้อมรับเกียรติบัตรของ Excel Expert Training เป็นหลักฐานแห่งความภาคภูมิใจจากการร่วมเข้าอบรม ...
Created on 20 October 2019
6. Excel Dynamic and Automatic Solutions - Oct 27
(Events)
...  ควรผ่านการใช้ Excel มาพอสมควร รู้จักวิธีการใช้เมนูหรือสูตรมาก่อนบ้าง คำแนะนำสำหรับผู้เข้าอบรม Excel Expert Training โปรดนำเครื่องโน้ตบุ้คพร้อมสายชาร์ตไฟ และเมาส์มาด้วยเพื่อสะดวกในการใช้ Excel ...
Created on 27 October 2019
7. <span class="highlight">Training</span> Room&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
8. <span class="highlight">Training</span> Manuals&#160;...
(Category)
Created on 02 June 2018
9. <span class="highlight">Training</span> Articles&#160;...
(Category)
Created on 13 March 2015
10. Private <span class="highlight">Training</span>&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
11. In-house <span class="highlight">Training</span>&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
12. Excel <span class="highlight">Training</span> and Consulting&#160;...
(Category)
Created on 12 March 2015
Go to top