ประเด็นเรื่องความอ้วนอุ้ยอ้ายของแฟ้มตามที่กล่าวมาทั้งหมดในบทความนี้จะไม่เป็นสาระสำคัญหากคิดแต่เพียงว่า ถ้าแฟ้มใหญ่ขึ้น หรือคอมพิวเตอร์ช้าลง เราก็ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หรือซื้อ RAM มาเพิ่มหน่วยความจำในเครื่องให้มากขึ้นก็แก้ปัญหาได้แล้ว แต่ถ้าคิดกันง่ายๆเช่นนี้ ปัญหาที่เกิดจากการใช้ Excel จะยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ Excel 2007 ขึ้นไป โดยในชีทหนึ่งมีกว่า 10,000 column และกว่า 1 ล้าน row ซึ่งย่อมทำให้ผู้ใช้ Excel ที่ขาดความรู้พื้นฐาน และขาดวินัยในการสร้างงาน สร้างแฟ้มงานที่จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองในที่สุด

แต่ถ้าต้องเลือกระหว่างขนาดแฟ้มหรือความเร็วในการคำนวณ ในความคิดเห็นส่วนตัวขอเลือกความเร็วในการคำนวณว่ามีความสำคัญมากกว่าเรื่องของขนาด เพราะปัญหาเรื่องขนาดแฟ้มเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไม่ยาก แค่หาทางแยกตารางที่ไม่จำเป็นต้องถูกเรียกใช้งานพร้อมกันออกไปเก็บเป็นแฟ้มต่างหากก็ทำให้แฟ้มเล็กลงเรียบร้อยแล้ว และแม้จะแยกตารางออกเป็นแฟ้มเล็กๆไม่ได้ เรายังสามารถจัดเก็บแฟ้มลงไปในสื่อได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น USB Drive, CD, DVD, หรือฮาร์ดดิสก์ ซึ่งปัจจุบันมีความจุมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากในขณะที่มีราคาลดลง

ส่วนประเด็นในเรื่องความเร็วของการคำนวณนั้นแม้ถือว่าสำคัญกว่าเรื่องขนาดแฟ้ม แต่ความเร็วเป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นเรื่องยากที่จะหาเกณฑ์มาวัดว่าอย่างนี้เร็วหรือช้า มักใช้ความรู้สึกของคนที่ต้องนั่งรอคอยคำตอบเป็นตัวชี้วัด ถ้ายังรอกันได้ ก็ยังไม่เดือดร้อนหาทางอื่นที่จะทำให้แฟ้มคำนวณเร็วขึ้น ดังนั้นประเด็นเรื่องความเร็วในการคำนวณ จึงต้องถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้สร้างงาน ต้องคอยติดตามเสมอว่าสูตรหรือวิธีที่ตนเพิ่งสร้างใหม่ลงไปในตาราง ส่งผลให้แฟ้มงานนั้นคำนวณช้าลงไปกว่าเดิมอย่างผิดสังเกตหรือไม่ และต้องลองสร้างสูตรหลายๆแบบที่สามารถให้คำตอบเดียวกัน แต่ใช้เวลาคำนวณเร็วที่สุด ซึ่งควรพิจารณาผลในระยะยาวที่มีต่อตัวเองหรือผู้อื่นที่ร่วมใช้แฟ้มงานเดียวกันด้วยว่า ทุกคนสามารถใช้แฟ้มงานได้สะดวก เมื่อต้องการย้อนกลับมาปรับปรุงแก้ไข ต้องสามารถทำได้ง่ายในระยะเวลารวดเร็ว แม้จะทำให้แฟ้มมีขนาดใหญ่ขึ้น และคำนวณช้าลงก็ตาม

E-Learning

Go to top