คำสั่ง Data > Advanced เป็นการสั่งให้ Excel ดึงข้อมูลจาก List range ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน Criteria range ออกไปแสดงยังเซลล์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดึงข้อมูลซ้ำออกไปได้ด้วย

image027

  • List Range ต้องกำหนดพื้นที่ทั้งตารางฐานข้อมูลซึ่งรวมหัวตารางไว้ด้วย
  • Criteria range ต้องมีหัวตารางสะกดตรงกับหัวตารางของฐานข้อมูล และอาจมีหลายบรรทัดแล้วแต่ว่าต้องการเงื่อนไขหลายอย่างหรือไม่ จากภาพนี้ในเซลล์ F3 ใส่รหัส Id a003 ลงไปเพื่อกำหนดให้กรองหาข้อมูลทุกรายการที่มีรหัส a003
  • ถ้าต้องการรหัส a003 เฉพาะรายการที่มีจำนวนมากกว่า 40 และต้องการรหัส a002 ด้วยให้ขยายพื้นที่ Criteria Range ออกไปเป็น F2:H4 ตามภาพ

    image028

  • Advanced Filter สามารถส่งคำตอบข้ามชีทได้ โดยต้องเริ่มสั่งจากชีทที่ต้องการคำตอบไปแสดง

E-Learning

Go to top