ตารางข้อมูลที่จะนำมาจัดเรียงนั้นไม่ควรเป็นสูตรที่ลิงค์มาจากตารางอื่น และหากจำเป็นต้องจัดเรียงข้อมูลที่เป็นสูตรที่ลิงค์กัน ควรเป็นสูตรที่ลิงค์ข้อมูลตามแนวบรรทัดหรือ row เดียวกันและสั่งให้จัดเรียงทุกตารางที่มีสูตรลิงค์กันไปพร้อมกัน เพื่อทำให้เมื่อจัดเรียงข้อมูลแล้วสูตรยังคงดึงข้อมูลในแนวเดียวกันอยู่

นอกจากนี้ถ้าเลือก Sort Order แบบ Custom List จะเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับที่เรากำหนดไว้เองได้อีกด้วย (กำหนด Custom List ได้จาก File > Excel Options > Advanced > General > Edit Custom Lists) โดยกำหนดให้เรียงลำดับตามชื่อที่ไม่ได้เรียงตัวอักษรจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย แต่ให้เรียงลำดับตามแบบที่กำหนดไว้ เช่น เรียงตามชื่อเดือน Jan, Feb, Mar, Apr, … เป็นต้น

image020

การสั่ง Sort จะส่งผลให้โครงสร้างตารางเรียงลำดับต่างไปจากเดิม ดังนั้นก่อนที่จะสั่ง Sort ควรเพิ่ม column ที่ใส่เลขลำดับรายการจากน้อยไปมากไว้ก่อนเสมอ เพื่อช่วยให้เมื่อต้องการรายการให้เรียงลำดับกลับมาตามเดิมให้สั่งเรียงลำดับกลับมาตามเลขลำดับนี้

E-Learning

Go to top