เคยสังเกตไหมว่า เมื่อพิมพ์คำว่า Jan เอาไว้ในเซลล์แล้วใช้เมาส์ลาก copy ไปยังเซลล์ที่ติดกันต่อไปจะเกิดชื่อเดือน Jan, Feb, Mar เรื่อยไปจนถึง Dec ให้เอง แทนที่จะใช้เฉพาะชื่อเดือนตามที่ Excel จัดเตรียมไว้ให้ตั้งแต่แรก Custom List เป็นรายการข้อมูลที่สามารถเพิ่มเข้าไปให้ Excel แต่ละเครื่องมีความสามารถไล่เรียงรายการถัดไปให้เองเมื่อมีการใช้เมาส์ลากเพื่อ copy

เริ่มจากให้พิมพ์ชื่อรายการที่ต้องการเอาไว้ก่อนตามแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ จากนั้นสั่ง File > Options > Advanced > General > กดปุ่ม Edit Custom List

image017

ให้กำหนดตำแหน่งอ้างอิงของข้อมูลที่ต้องการสร้างเป็น Custom List ลงไปในช่อง Import list from cells แล้วกดปุ่ม Import จะทำให้ Excel เฉพาะเครื่องนั้นมี Custom List ตามต้องการ จากนั้นเมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ ให้เลือกพิมพ์แค่รายการเดียวแล้วใช้เมาส์ลากเพื่อ copy จะพบข้อมูลรายการถัดไปเรียงลำดับให้เองตามที่จัดเรียงไว้ใน Custom List ตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตาม Custom List จะรับรายการได้สูงสุดเพียง 254 รายการเท่านั้นและจำกัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นตัวอักษร

Custom List ยังช่วยทำให้เมื่อสั่ง Sort แบบ Custom หรือใช้ Pivot Table จะได้ข้อมูลที่เรียงลำดับไว้อีกด้วย

E-Learning

Go to top