หากผู้ใช้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกแล้วต้องการให้ Excel พิมพ์ตัวอักษรที่เหลือให้เอง ให้เริ่มจากพิมพ์ชื่อรายการทั้งหมดให้ถูกต้องลงไปในตารางตามแนวตั้งเซลล์ละชื่อไว้ก่อน

image016

จากภาพนี้เมื่อพิมพ์แค่ตัว a ลงไปในเซลล์ B8 จะพบว่า Excel เติม pr ต่อท้ายให้เป็น apr ให้ทันที พอกดปุ่ม Enter จะได้คำว่า Apr

ถ้าต้องการพิมพ์ตัวอักษรอื่น เมื่อพิมพ์ตัวอักษร a แล้วให้กดปุ่ม Backspace เพื่อลบ pr ทิ้งไปแล้วพิมพ์ตัวอักษรอื่นต่อไปเอง

ถ้าต้องการยกเลิกไม่ให้ Excel ช่วยเติมข้อความอย่างถาวร ให้สั่ง File > Options > Advanced > ตัดกาช่อง Enable AutoComplete for cell values ทิ้งไป

นอกจากนี้ แทนที่จะต้องพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกเองลงไปก่อน ให้เลือกเซลล์ที่ต้องการในแนวตั้งเดิมนั้น แล้วกดปุ่ม Alt พร้อมกับปุ่มลูกศรลง หรือจะใช้วิธีคลิกขวาเลือกคำสั่ง Pick from Drop-down List จะพบรายการของข้อมูลเปิดห้อยลงมาให้คลิกเลือกโดยไม่ต้องพิมพ์แม้แต่น้อย

E-Learning

Go to top