สมมติว่าพอคลิกเลือกชื่อเดือน May ในเซลล์ D2 แล้ว ต้องการเปลี่ยนสีเซลล์ในตารางที่ตั้งชื่อว่า Choice ในเซลล์ที่มีคำว่า May ตรงตามที่เลือก ให้ทำดังนี้

image175

 

  1. เลือกพื้นที่ตารางที่ตั้งชื่อว่า Choice
  2. สั่ง Home > Conditional Formatting > New Rules > Use a formula to determine which cells to format (Excel 2003 สั่ง Format > Conditional Formatting)
  3. สร้างสูตร =B2=$D$2 ลงไปในช่อง Edit the Rule Description
  4. กดปุ่ม Format แล้วกำหนดรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมตามต้องการ
  5. Data Validation กับ Conditional Formatting ถือเป็นเครื่องมือซึ่งควรนำมาใช้พร้อมกันเสมอ โดย Validation จะทำหน้าที่เสมือนยามเฝ้าประตูตรวจสอบแขกที่จะยอมให้ผ่านประตูเข้ามา แต่ถ้ามีแขกเดินผ่านประตูเข้ามาแล้วก็ต้องใช้ Conditional Formatting เปลี่ยนสีแสดงตัวแขกผู้นั้นขึ้นมา

E-Learning

Go to top