ก่อนจะจบบทความนี้ ทราบไหมว่า ตัวอักษร a หรือตัวอักษรใดๆก็ตามที่บันทึกลงไปในเซลล์ มิได้ถือว่ามีค่าเท่ากับ 0 หรอกนะ ถ้าไม่เชื่อ สมมติว่าเซลล์ A1 มีค่าเป็น a ขอให้ลองสร้างสูตร =A1=0 ดูก็ได้จะพบว่าได้คำตอบเป็น FALSE ส่วนสูตร =A1>999999999 จะได้คำตอบเป็น TRUE

Excel ถือว่าตัวอักษรใดๆมีค่ามากกว่าเลขทั้งปวง อีกนัยหนึ่งมีค่าเป็น Infinity หากสร้างสูตร =Sum(A1,123) แล้วได้คำตอบเท่ากับ 123 เป็นเพราะ Excel จะละเลยไม่นำตัวอักษรมาคำนวณในสูตร Sum นี่แหละเป็นเรื่องที่หลายๆคนชอบเข้าใจผิดกันว่า ตัวอักษรมีค่าเป็น 0

ถ้าสร้างสูตร =A1+123 จะได้คำตอบเป็น #VALUE! เพราะ Excel จะไม่ยอมรับการนำตัวอักษรมาบวกกับตัวเลข แต่เราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของ Excel ให้คิดแบบ Lotus 1-2-3 ได้ตามคำอธิบายข้างต้น

ถ้าถามว่าระหว่างสูตรบวกกับสูตร Sum เราจะเลือกใช้การบวกเลขวิธีใดกับงานสำคัญ

คำตอบก็คือ ต้องเลือกใช้สูตรบวก เพราะหากมีการบันทึกตัวเลขผิด กลายเป็นบันทึกตัวอักษรลงไปแทน จะพบว่า Excel ไม่ยอมคำนวณให้ โดยได้คำตอบเป็น #VALUE! ซึ่งเท่ากับช่วยเตือนเราให้ทราบว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาในระหว่างการบันทึกข้อมูลนั่นเอง

E-Learning

Go to top