เห็นหัวข้อนี้แล้วคงสงสัยกันว่าตำแหน่งเซลล์ที่เลือกสร้างสูตรลงไปนั้นเป็นประเด็นที่ต้องใส่ใจกันด้วยหรือ ถ้าคิดกันง่ายๆว่า “ในเมื่อฉันต้องการจะสร้างสูตรลงไปตรงนี้ก็ต้องตามใจฉัน ฉันจะสร้างสูตรลงไปตรงนี้เสียอย่าง ใครจะทำไม” ก็แสดงว่าคุณมองข้ามอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งไปแล้ว

ตำแหน่งเซลล์ที่คุณสร้างสูตรหาคำตอบลงไป สามารถชี้เป็นชี้ตายให้กับงานของคุณทีเดียว เพราะถ้าอยู่มาวันหนึ่ง เมื่อย้ายเซลล์สูตรไปที่ตำแหน่งอื่น สูตรที่เคยคำนวณหาคำตอบได้ตลอดมา อาจคืนค่าเป็นคำตอบที่ผิดหรือแสดงผลลัพธ์แตกต่างไปจากเดิมก็ได้

วิธีทดสอบสูตรที่คุณหรือใครสร้างขึ้นว่าเป็นสูตรที่ใช้ได้หรือไม่ ให้ทดลองย้ายเซลล์สูตรไปที่อื่น ย้ายไปเรื่อยๆหลายๆตำแหน่ง พร้อมกันนั้นทดลองย้ายตารางข้อมูลที่ใช้อ้างอิงไปที่อื่นด้วย ลอง Insert Row หรือ Column แทรกตารางข้อมูลเข้าไปอีก ถ้าสูตรนั้นยังคงหาคำตอบได้เหมือนเดิม แสดงว่าสูตรนั้นใช้งานได้

ทราบไหมว่าถ้าตารางข้อมูลที่เก็บค่าอยู่ในตารางช่วง B2:D5 คุณควรสร้างสูตรคำนวณซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในตารางนี้ไว้ที่เซลล์ใด ซึ่งจะรับประกันว่าสูตรที่สร้างขึ้นจะสามารถนำไปใช้งานต่อได้ทุกที่

คำตอบก็คือ ห้ามสร้างสูตรในแนวเดียวกับตารางข้อมูล นั่นคือ อย่าสร้างสูตรในช่วง Column B ถึง D และช่วง Row 2 ถึง 5

สาเหตุที่ห้าม เพราะการสร้างสูตรใดๆที่มีตำแหน่งอ้างอิงไปยังค่าในแนวเดียวกับตารางข้อมูล อาจคืนค่าเป็นคำตอบเป็นค่าในตารางตามแนวเดียวกันก็ได้

หากสร้างสูตรในเซลล์ซึ่งไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับช่วง Column B ถึง D และช่วง Row 2 ถึง 5 แล้วคุณหาทางปรับสูตรนั้นให้คำนวณหาคำตอบที่ต้องการ ย่อมรับประกันได้ว่า สูตรนั้นเป็นสูตรที่ใช้งานได้จริงและจะยังคงคืนค่าเป็นคำตอบเดิมไปตลอด ไม่ว่าจะย้ายเซลล์สูตรไปที่ตำแหน่งอื่นก็ตาม

พอพบว่าสูตรทำงานได้จริงแล้ว จากนั้นจะย้ายเซลล์สูตรไปวางไว้ในแนวคู่ขนานกับตารางข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณก็ไม่ว่ากัน

E-Learning

Go to top