1. หาก move เซลล์ขอบตาราง (ไม่ว่าจะเป็นด้านขวาสุดหรือด้านล่างสุด) โดยใช้คำสั่ง Cut-Paste หรือใช้ Mouse ลากเซลล์ออกไปในแนวเดิม จะทำให้ตำแหน่งเซลล์ที่อ้างไว้ในสูตรปรับตำแหน่งอ้างอิงตาม แต่ถ้า move เซลล์กลับมาที่เดิม ตำแหน่งอ้างอิงในสูตรจะไม่ย้ายกลับมาที่เดิม แต่จะมีตำแหน่งเกินไป 1 เซลล์
  2. หาก move เซลล์ขอบตารางออกไปนอกแนวเดิม จะไม่ทำให้ตำแหน่งเซลล์ที่อ้างไว้ในสูตรย้ายตาม

ตัวอย่าง

สมมติว่าจากตารางคำนวณสูตรคูณซึ่งอยู่ในเซลล์ B2:F5 นั้น เราได้สร้างสูตรหายอดรวมตัวเลขบนหัวตารางด้านบนไว้ที่เซลล์ D9 โดยใช้สูตร =SUM(C2:F2) และหายอดรวมตัวเลขจากหัวตารางด้านซ้ายไว้ที่เซลล์ D10 โดยใช้สูตร =SUM(B3:B5) ส่วนเซลล์ D11 หายอดรวมของผลคูณไว้โดยใช้สูตร =SUM(C3:F5) (โปรดสังเกตเฉพาะตำแหน่งอ้างอิงในสูตร โดยไม่ต้องสนใจตัวเลขผลลัพธ์)

image025

เมื่อย้ายเซลล์ B5:F5 ซึ่งเป็นขอบตารางด้านล่างออกไปวางไว้ที่ Row 7 ในแนว Column เดิมส่วนขอบตารางด้านขวาจากเซลล์ F2:F4 ให้ย้ายไปวางไว้ที่เซลล์ H3:H5 นอกแนวเดิม จะพบว่าการย้ายขอบตารางด้านล่างตามแนวเดิม ทำให้ตำแหน่งอ้างอิงในสูตรที่อยู่ในเซลล์ D10 และ D11 เปลี่ยนตำแหน่งตามได้อย่างถูกต้อง ส่วนการย้ายขอบตารางด้านขวาออกไปนอกแนว ไม่ได้ส่งผลทำให้สูตรหายอดรวมตัวเลขจากหัวตารางด้านบนในเซลล์ D9 เปลี่ยนไปแต่อย่างใด

image027

แต่เมื่อย้ายเซลล์กลับมาตำแหน่งเดิม พบว่าตำแหน่งอ้างอิงในเซลล์ D10 และ D11 ไม่ยอมย้ายกลับมาที่เดิม แต่จะเกินไป 1 เซลล์ (ตารางเดิมมีขอบเขตด้านล่างถึง Row 5 แต่ตำแหน่งอ้างอิงเมื่อย้ายกลับจะมีขอบเขตถึง Row 6) ส่วนสูตรในเซลล์ D9 แสดงถูกต้องตามเดิม

image029

ดังนั้นแทนที่จะใช้วิธี Move เซลล์ขอบตารางไปที่อื่นเพื่อปรับขนาดตารางพื้นที่เดิมที่กำหนดไว้ในสูตร ขอแนะนำให้ใช้วิธี Insert หรือ Delete กับ Row หรือ Column ซึ่งจะช่วยให้ตำแหน่งอ้างอิงในสูตรปรับตามการขยายหรือลดขนาดได้ถูกต้องตามต้องการเสมอ

E-Learning

Go to top