image013

ขอให้สร้างตารางสูตรคูณ ซึ่งนำตัวเลขบนหัวตารางมาคูณกับตัวเลขด้านข้างซ้ายของตาราง

วิธีการสร้างคล้ายกับวิธีแรก แทนที่จะคลิกเลือกเซลล์ C2 หรือเซลล์ B3 วิธีนี้ให้คลิกเลือกเซลล์ C2:F2 และ B3:B5 ซึ่งเป็นหัวตารางด้านบนและด้านซ้ายทั้งหมด แล้วกดปุ่ม F4 เพื่อทำให้เกิดสูตร =$C$2:$F$2*$B$3:$B$5

 1. เริ่มจากเลือกเซลล์ C3 แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ = ลงไป
 2. จากนั้นคลิกเลือกเซลล์บนหัวตารางด้านบนจากเซลล์เลข 2 - 5 จะได้สูตร =C2:F2
 3. กดปุ่ม F4 เพื่อเปลี่ยนสูตรให้เป็น =$C$2:$F$2
 4. พิมพ์เครื่องหมายคูณ *
 5. จากนั้นคลิกเลือกเซลล์บนหัวตารางด้านซ้ายจากเซลล์เลข 10 - 30 จะได้สูตร =$C$2:$F$2*B3:B5
 6. กดปุ่ม F4 เพื่อเปลี่ยนสูตรเป็น =$C$2:$F$2*$B$3:$B$5
 7. กดปุ่ม Enter เพื่อรับสูตรลงไปในเซลล์ C3
 8. Copy ไปทับตาราง C3:F5

คำอธิบาย

 • สูตรแบบที่อ้างอิงกับตำแหน่งทั้งหมดบนหัวตารางหรือข้างตาราง แล้วใส่เครื่องหมาย $ ให้กับตำแหน่งทั้ง Row และ Column นี้ ผมตั้งชื่อเรียกว่า สูตรแบบล้อมรั้ว โดยที่สูตร =$C$2:$F$2*$B$3:$B$5 จะทำหน้าที่นำตำแหน่งอ้างอิงบนรั้วตามแนวตั้งฉากที่ตัดกันมาคูณกันทีละตัวให้เอง ทำให้ไม่ต้องคอยพะวงว่าจะต้องเลือกใส่เครื่องหมาย $ เพื่อควบคุมตำแหน่งอ้างอิงตามแนวใดเป็นหลัก
 • ถ้าเปรียบเทียบกับสูตรคูณวิธีแรกซึ่งใช้ตำแหน่งอ้างอิงแบบเซลล์เดียว จะพบว่าการใช้สูตรอ้างอิงแบบเซลล์เดียวมีความยืดหยุ่นมากกว่า เช่นเมื่อหัวตารางมีขนาดใหญ่มากขึ้น ก็สามารถ Copy สูตรไปใช้ต่อได้ทันที แต่ถ้าสร้างสูตรแบบล้อมรั้ว จะต้องสร้างสูตรใหม่เพื่อกำหนดตำแหน่งอ้างอิงในสูตรให้มีขนาดขยายตาม (เว้นแต่ว่าคุณทราบวิธีขยายขอบเขตตำแหน่งอ้างอิง ซึ่งจะนำมาอธิบายต่อไปในภายหลัง)
 • จุดอ่อนของสูตรแบบล้อมรั้วก็คือ สูตรแบบนี้ใส่เครื่องหมาย $ ควบคุมตำแหน่งแบบ Absolute จึงคำนวณหาคำตอบให้ได้เฉพาะตารางจาก C3:F5 ซึ่งอยู่ภายในขอบเขตของรั้วเป็นแนวของตำแหน่งคงที่ หาก Copy สูตรไปใช้นอกรั้วจะเกิด Error ขึ้นตามรูป

image015

 

 

E-Learning

Go to top