image011

ขอให้สร้างตารางสูตรคูณ ซึ่งนำตัวเลขบนหัวตารางมาคูณกับตัวเลขด้านข้างซ้ายของตาราง

ขั้นตอนการสร้าง

 1. เริ่มจากเลือกเซลล์ C3 แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ = ลงไป
 2. จากนั้นคลิกเซลล์ C2 จะได้สูตร =C2
 3. กดปุ่ม F4 เพื่อเปลี่ยนสูตรให้เป็น =C$2
 4. พิมพ์เครื่องหมายคูณ *
 5. จากนั้นคลิกเลือกเซลล์ B3 จะได้สูตร =C$2*B3
 6. กดปุ่ม F4 เพื่อเปลี่ยนสูตรเป็น =C$2*$B3
 7. กดปุ่ม Enter เพื่อรับสูตรลงไปในเซลล์ C3
 8. Copy ไปทับตาราง C3:F5

คำอธิบาย

 • เซลล์ C3 เป็นเซลล์ที่มีสูตร Smart Formula ซึ่งโดยทั่วไปจะเลือกให้เซลล์หัวมุมด้านซ้ายบนของตารางเป็นเซลล์ที่มีสูตร Smart Formula
 • คุณอาจเลือกสร้างสูตรคูณโดยใช้เลข 2 นำหน้าแล้วนำไปคูณกับเลข 10 เพื่อทำให้ได้สูตร =C$2*$B3 หรือจะเลือกใช้เลข 10 นำหน้าแล้วนำไปคูณกับเลข 2 ซึ่งจะทำให้เกิดสูตร =$B3*C$2 ก็ได้และทำให้เกิดผลลัพธ์ถูกต้องเท่ากันทั้งสองแบบ แต่ขอแนะนำให้สร้างพฤติกรรมในการสร้างสูตรของตนว่า “ทุกสูตรที่สร้างขึ้นจะนำตำแหน่งอ้างอิงตามแนวนอนขึ้นก่อนตำแหน่งอ้างอิงตามแนวตั้งเสมอ” ซึ่งหลักนี้จะช่วยให้คุณแกะสูตรของตัวเองได้ง่ายขึ้น และหากสังเกตสูตรอื่นๆของ Excel เช่น Index หรือ Offset จะใช้ตำแหน่งอ้างอิงจากแนวนอน Row ขึ้นก่อนตำแหน่งอ้างอิงจากแนวตั้ง Column เช่นกัน
 • C$2 ต้องมีเครื่องหมาย $ วางไว้หน้าเลข 2 เนื่องจากตารางสูตรคูณนี้มี Row 2 เป็นตำแหน่งอ้างอิงที่ต้องควบคุมไว้ไม่ให้เปลี่ยน ส่วนตัว C ไม่ต้องมีเครื่องหมาย $ นำหน้า เพื่อปล่อยให้ C เปลี่ยนตำแหน่งเป็น Column D E F หรือ Column อื่นๆตามแต่ว่าจะใช้สูตรนี้หรือไม่
 • $B3 ต้องมีเครื่องหมาย $ วางไว้หน้า Column B เนื่องจากตารางสูตรคูณนี้มี Column B เป็นตำแหน่งอ้างอิงที่ต้องควบคุมไว้ไม่ให้เปลี่ยน ส่วนเลข 3 ไม่ต้องมีเครื่องหมาย $ นำหน้า เพื่อปล่อยให้เลข 3 เปลี่ยนตำแหน่งเป็น Row 4 5 6 หรือ Row อื่นๆตามแต่ว่าจะใช้สูตรนี้หรือไม่
 • หลักการใส่เครื่องหมาย $ นี้ ให้จำไว้ว่า “ถ้าตำแหน่งอ้างอิงในสูตรมาจากค่าตามแนวนอน ให้ใส่ $ ไว้หน้า Row (เพราะ แนวนอน = Row) แต่ถ้าตำแหน่งอ้างอิงในสูตรมาจากค่าตามแนวตั้ง ให้ใส่ $ ไว้หน้า Column (เพราะ แนวตั้ง = Column)

 

 

E-Learning

Go to top