ถ้างานใดสามารถใช้เมนูคำสั่งของ Excel ได้โดยตรง ควรใช้คำสั่งของ Excel ที่มีอยู่แล้วดีกว่า เพราะนอกจากจะสะดวกกว่าการใช้ VBA แล้ว ยังทำงานรวดเร็วกว่ามาก

 • F5 > Special
  ใช้ในการค้นหาเซลล์ลักษณะต่างๆในตาราง
 • Home > Find and Select
  ใช้ค้นหาค่าและเปลี่ยนแปลงค่าในเซลล์
 • Data > What-If Analysis > Goal Seek
  ใช้คำนวณย้อนกลับ เพื่อหาค่าตัวแปรใหม่ จนได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
 • Data > What-If Analysis > Data Table
  ใช้ส่งค่าตัวแปรไปคำนวณซ้ำ
 • ปุ่ม F4
  สั่งให้ Excel ทำงานตามคำสั่งล่าสุดซ้ำอีกครั้ง  

E-Learning

Go to top