เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

 • Application.DisplayAlerts = False
  Workbooks("BOOK1.XLS").Close
  Application.DisplayAlerts = True
  ยกเลิกการเตือนให้ save changes เมื่อปิดแฟ้ม
   
 • Application.ScreenUpdating = False
  ....
  Application.ScreenUpdating = True
  ยกเลิกการปรับภาพที่แสดงการทำงานใดๆให้เห็นบนจอ
   
 • Application.StatusBar = "Please be patient..."
  Workbooks.Open filename:="LARGE.XLS"
  Application.StatusBar = False
  ในระหว่างที่กำลังเปิดแฟ้ม ให้แสดงข้อความให้เห็นบน Status Bar ด้านซ้ายล่างของจอ และเมื่อเปิดแฟ้มเสร็จแล้วให้ลบข้อความออก  
Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Learning

Go to top