เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down
Print
Parent Category: Training Manuals
Category: Work Simplification with Excel Expert VBA Manual

นอกจากจะใช้ InputBox แบบที่เป็นสูตรแล้ว ยังมี InputBox แบบ Method อีกด้วย ซึ่งสามารถใช้เลือกบันทึกเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสูตร โดยมีโครงสร้างดังนี้

InputBox(Prompt, Title, Default,,,,, Type)

ตัวอย่างการใช้งาน

[Source] = Application.InputBox("Value is : ", "Expert", [Source], , , , , 1)

image026

0  

A formula

1

A number

2

Text (a string)

4

A logical value (True or False)

8

A cell reference, as a Range object

16

An error value, such as #N/A

64

An array of values

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.