เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

แทนที่จะต้องเสียเวลาพิมพ์ตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการว่า Range("Target") เราสามารถใช้วิธี Evaluate ผ่านเครื่องหมาย [ ] ทำให้รหัสสั้นลงเหลือเพียง [Target] ดังนั้นหากเรากำลังเปิดแฟ้มที่มี Range Name ชื่อ Target อยู่แล้ว และต้องการส่งตัวเลข 123 ไปที่เซลล์ชื่อ Target จึงใช้รหัส VBA ที่เขียนสั้นๆง่ายๆ ดังนี้

[Target] = 123

การ Evaluate เป็นการสั่งให้ตัว VBE ประเมินว่า คำว่า Target คืออะไร ซึ่งเนื่องจากแฟ้มที่กำลังใช้งานอยู่มี Range Name ชื่อ Target ดังนั้น VBE จะทราบเองต่อไปว่า ให้ส่งเลข 123 ไปที่ Target ซึ่งพบแล้วว่าเป็น Range Name คือตำแหน่งเซลล์ที่ตั้งชื่อไว้ว่า Target นั่นเอง

การ Evaluate ทำให้ VBE ทำงานช้าลงไปบ้าง แต่ทำให้เราเขียนรหัสอ้างถึงตำแหน่งอ้างอิงได้ง่ายกว่าเดิมมาก

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Learning

Go to top