เชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าอบรมในวันอาทิตย์ครับ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

Arrow up
Arrow down

ขอให้เตรียมทำทุกอย่างซึ่งตรงข้ามกับคำสั่ง VBA ที่ต้องการไว้ก่อน เพื่อจะได้คลิกกลับมาเป็นสิ่งที่ต้องการ เช่น ถ้าอยากบันทึก Macro การคลิกเลือกเซลล์ A1 ดังนั้นก่อนที่จะบันทึก Macro ต้องคลิกเลือกเซลล์อื่นที่ไม่ใช่เซลล์ A1 แล้วตอนที่บันทึก Macro จะได้เห็นได้ชัดว่า เราคลิกเข้าไปที่เซลล์ A1 จริง และจะเกิดรหัสขึ้นตามนั้น

Range("A1").Select

ถ้าอยากได้ Macro บันทึกการเลือก Sheet3 ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มบันทึก Macro ให้เลือกชีทอื่นไว้ก่อน

Sheets("Sheet3").Select

ถ้าอยากได้ Macro บันทึกการเลือกแฟ้มชื่อที่ต้องการ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มบันทึก Macro ให้เปิดแฟ้มแล้วเลือกอยู่ในแฟ้มอื่นไว้ก่อน

Windows("Book1").Activate

ถ้าอยากได้ Macro บันทึกการปรับระบบการคำนวณให้เป็น Manual ดังนั้นก่อนที่จะบันทึก Macro ให้ปรับระบบให้เป็น Automatic หรือตัวเลือกอื่นไว้ก่อน

With Application
    .Calculation = xlManual
    .MaxChange = 0.001
End With

เมื่อปรับปรุงรหัสเองให้สั้นลง

Application.Calculation = xlManual

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Learning

Go to top