Macro Recorder เป็นเครื่องมือช่วยสร้างรหัส VBA ให้เอง ซึ่งรหัส VBA ที่เกิดขึ้นนั้น บางครั้งเป็นรหัสที่แม้แต่คนที่เก่ง VBA มากก็ยังคิดไม่ถึง และยังเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ VBA แต่โดยทั่วไปมักกล่าวกันว่า เราสามารถนำ Macro Recorder มาใช้กับงานง่ายๆได้เท่านั้น หากเป็นงานยากๆยังไงๆก็ยังต้องหันมาเขียนรหัสอยู่ดี เนื้อหาในส่วนนี้จะแนะนำเคล็ดการใช้ Macro Recorder ให้เหนือกว่าที่คิดกัน

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Learning

Go to top