VB ย่อมาจาก Visual Basic เป็นโปรแกรมหนึ่งซึ่งใช้ควบคุมการทำงานของ Windows

VBA ย่อมาจาก Visual Basic for Applications เป็นส่วนหนึ่งของ VB

Excel VBA เป็นส่วนหนึ่งของ VBA ซึ่งใช้กับโปรแกรม Microsoft Excel โดยเฉพาะ ถ้าหนังสือใช้คำว่า VBA จะเป็นโปรแกรมที่ใช้กว้างๆกับ Application ต่างๆของ Microsoft Windows เช่น Word, PowerPoint, Access, Excel ดังนั้นถ้าอยากหาหนังสือ VBA มาศึกษาเพิ่มเติม ต้องมีคำว่า Excel VBA เพื่อใช้เฉพาะเจาะจงกับ Excel

VBE เป็นตัวโปรแกรม Visual Basic Editor ซึ่งติดมาให้ใช้พร้อมกับโปรแกรม Excel เราใช้ VBE เป็นโปรแกรมสำหรับสร้าง แก้ไข และสามารถสั่งงานให้รหัสคำสั่งของ VBA ทำงาน

Macro เป็นชื่อเก่าใช้กันมานานตั้งแต่สมัยโปรแกรม Lotus 1-2-3 และ Excel รุ่นแรกๆ ซึ่งใช้ Macro เก็บรหัสคำสั่งตามคำสั่งบนเมนู ซึ่งพบว่ามีข้อจำกัดอยู่มาก เพราะ Macro จะใช้ทำงานได้ในขอบเขตเท่าที่มีคำสั่งบนเมนูให้ใช้เท่านั้น ต่อมา Microsoft จึงดัดแปลง VB เป็น VBA ให้สามารถทำงานได้มากกว่าที่ Macro ทำได้ เช่น การสั่งให้ Excel ทำงานทวนซ้ำหลายๆรอบ ต้องอาศัยคำสั่งของ VBA

โดยทั่วไป Macro กับ VBA เป็นสิ่งที่สร้างผลงานได้เช่นเดียวกัน อาจถือว่า Macro เป็นส่วนหนึ่งของ VBA ไปแล้วก็ได้ ซึ่งในตัว Excel มีคำสั่งเมนู Developer > Record  Macro ทำหน้าที่สร้างรหัส VBA บันทึกตามลำดับการสั่งงานจากเมาส์และแป้นพิมพ์ ในกรณีนี้รหัส Macro ที่ได้จากการบันทึกจึงกลายเป็นรหัส VBA นั่นเอง

(เมนู Developer จะปรากฏให้เห็นต่อเมื่อสั่ง File > Options > Customize Ribbon แล้วกาเลือกเมนูชื่อ Developer ใน Main Tab ที่แสดงด้านขวาของจอ)

E-Learning

Go to top