chatCSI

ภาพข้างบนนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันใช่ไหมครับ เวลาที่เราใช้ facebook แชทคุยกับเพื่อนๆก็จะมีข้อความที่แชท รูปภาพหน้าตาของเจ้าตัวที่แชท และมีวันที่และเวลาที่แชทกำกับไว้ด้วย เป็นหลักฐานยืนยันเป็นอย่างดีว่า เขาเหล่านี้ต่างเอาของกลางไปใช้ส่วนตัว

วันที่ 4 สิงหาคม เป็นวันพฤหัส ไม่ใช่วันหยุด เวลาที่แสดงกำกับก็ล้วนอยู่ระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ยืนยันได้ชัดเจนว่าเข้าข่ายการแชทในเวลาทำงาน ไล่ออกได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ได้รับเงินชดเชยอีกด้วย บริษัทบางแห่งอาจกำหนดโทษขั้นต่ำต้องถูกตักเตือนไว้ก่อน แต่ถ้าทำซ้ำอีกมีสิทธิ์ถูกไล่ออก

อ่านคำพิพากษา http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=11142

ยิ่งกว่านั้นในเว็บหลายแห่งจะแสดง IP Address แสดงกำกับไว้ด้วยว่าได้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตโดยล็อกอินผ่าน WIFI ของผู้ให้บริการใด ถ้าเป็น WIFI ของบริษัทจะมีหมายเลข IP Address เป็นค่าคงที่ ซึ่งสามารถนำหมายเลข IP ไปค้นหาชื่อบริษัทของคนที่แชทกันได้อีกว่าทำงานที่ไหน นำเวลาที่แสดงสืบย้อนไปหาตัวพนักงานที่ล็อกอินเข้าระบบของบริษัทได้เลย

ยิ่งกว่านั้นของยิ่งกว่านั้น ต่อให้เจ้าตัวพยายามทำลายหลักฐานการแชทโดยย้อนไปลบทิ้งหรือเว็บเดิมปิดตัวไปแล้ว ก็ยังค้นหาประวัติเจอได้อีกเพราะเว็บบางแห่งจะทำหน้าที่ลอกข้อมูลเอาไว้ เห็นได้ง่ายๆจาก Google ที่ใช้ค้นหา แค่พิมพ์ข้อความและชื่อลงไปค้น แค่นี้ก็ได้ตัวจำเลยพร้อมหลักฐานมัดตัวพร้อมเสร็จ

การเอาของกลางไปใช้ส่วนตัวแสดงถึงการขาดจรรยาบรรณ ขาดวินัย พอเห็นคนอื่นทำได้ ทั้งๆที่รู้ว่าผิดก็ยังพากันทำตาม ไม่ห้ามปราม คิดกันเอาเองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่เป็นไร ซึ่งเรื่องเล็กน้อยที่ว่านี้หากประชาชนส่วนใหญ่พากันทำตาม หากยอมให้ทำกันได้อีก ในที่สุดกฎหมู่จะอยู่เหนือกฎหมาย เรื่องเล็กๆก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ยากจะแก้ไขในที่สุด

E-Learning

Go to top