ตามปกติผมจะไม่แนะนำให้ใครคุยโอ้อวดตัวเองเท่าใดนักเพราะถ้าอวดไปแล้วต่อมากลับพบว่าไม่ได้เป็นจริงตามนั้นก็มีแต่จะเสียชื่อเสียง ยิ่งการอวดอ้างประเภทที่ยากจะหาทางพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นอันดับหนึ่ง เยี่ยมที่สุด ดีที่สุด หรือเก่งขั้นเทพ ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ไม่เคยมีความคิดเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ทางที่ดีที่สุดต้องให้ผู้อื่นเขาเป็นผู้ให้ความเห็นหลังจากได้พิสูจน์ด้วยตัวเองก่อน ต้องให้คำชมออกมาจากความเห็นของคนอื่นมิใช่ออกมาจากฝีมือของตัวเอง

สิ่งที่ทำให้ Excel Expert Training เป็นหนึ่งเดียวในโลก (อาจเคย ตอนนี้น่าจะมีคนทำได้แล้วก็ได้) เพราะเท่าที่คลุกคลีกับการใช้ Excel สำหรับการวางแผนการผลิตมานับสิบปี พบว่าไม่มีผู้อื่นที่สามารถดัดแปลงนำ Excel มาใช้ในงานวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning – MRP) ซึ่งมี Bill of Material (BOM) หลายระดับได้เลย เท่าที่ค้นหาดูพบแต่ว่าสามารถใช้ได้กับ BOM แค่ระดับเดียว หรือไม่ก็แนะนำว่าให้ใช้ VBA ช่วยหรือซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปราคาแพงแสนแพงมาใช้แทน Excel กันดีกว่า

การโอ้อวดคราวนี้เพื่อทำให้ผู้วางแผนการผลิตชาวไทยรู้ว่ายังมีหนทางที่จะใช้ Excel ประหยัดเงินได้อย่างมาก ขอความกรุณาช่วยบอกต่อกันไปจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

แฟ้มวางแผน MRP ที่ผมใช้ Excel สร้างขึ้นยังสามารถดัดแปลงโครงสร้างของ BOM ที่มีหลายชั้นให้ผู้วางแผนสามารถย้ายระดับชั้นของ BOM ได้ทันที เช่น เดิมทีการผลิตสินค้า A ต้องใช้วัตถุดิบ B และ C แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตให้ A ใช้วัตถุดิบ B เพียงอย่างเดียว ส่วน C กลายเป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิต B แทน อีกทั้งยังสามารถนำ B และ C ไปวางแผนการผลิตสินค้าอื่นๆร่วมกับ A ได้ในตารางการวางแผนเดียวอีกด้วยโดยไม่ต้องแก้ไขสูตรแม้แต่น้อย

BOM

นอกจากนี้การใช้ Excel วางแผนการผลิตที่ดีต้องตอบลูกค้าได้ทันทีว่าสามารถผลิตสินค้าส่งให้ทันตามกำหนดเวลาหรือไม่ และเมื่อใดต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวนเท่าใดจากผู้ขายเพื่อสำรองใช้ในการผลิตได้อย่างพอเพียง ไม่ว่าจะมีวันหยุดแทรกหรือไม่อีกด้วย

คุณสามารถ Download และอ่านคำอธิบายการสร้างตารางคำนวณเพื่อวางแผน MRP ได้จาก
http://www.excelexperttraining.com/forums/showthread.php?t=11794
หรือหากสนใจจะอบรมหลักสูตรประยุกต์ใช้ Excel เพื่อวางแผนความต้องการวัสดุและจัดตารางการผลิต ดูเนื้อหาได้จาก
http://www.excelexperttraining.com/home/excel-classes/18-hours-classes/material-requirements-planning-with-excel

 

แนะนำให้อ่านวิธีออกแบบตารางคำนวณทั้ง 4 ตอน จาก

Part 1 - http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/3603.aspx
Part 2 - http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/3605.aspx
Part 3 - http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/3606.aspx
Part 4 - http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/3607.aspx

E-Learning

Go to top