เพื่อตอบรับกับเสียงเรียกร้องจากผู้สนใจอยากจะมาเรียน Excel กับผมเป็นจำนวนมาก แต่ละคนอยากจะเข้ามา join + joy ร่วมเรียนกับกลุ่มที่มาเรียนแบบส่วนตัว แต่ไม่สะดวกในเรื่องความเป็นส่วนตัวและวันว่างไม่ตรงกัน ผมจึงเปิดรับการอบรมแบบ Public ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจ แม้จะมาคนเดียวก็สามารถสมัครเข้าเรียนร่วมกับคนอื่นในหัวข้อเรื่องที่มีความสนใจตรงกัน โดยผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมาจากที่ทำงานเดียวกัน

เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าอบรมได้รับการอบรมที่มีคุณภาพมากที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการอบรมแต่ละครั้งจะรับผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 4 คนเท่านั้นและกำหนดเนื้อหาอบรมให้มุ่งเจาะลึกเฉพาะเรื่อง

02

ระยะเวลาอบรม 3+1 ชั่วโมง

เพื่อจะได้เรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น แทนที่จะอบรมกันโดยไม่รู้จักกันมาก่อนเลย ถ้าอยากมาแต่เช้า หนีรถติด มาพูดคุยแนะนำตัว อวดผลงาน หรือสอบถามปัญหาอะไรก็ได้ตั้งแต่ 8.00 น. ส่วนการอบรมจะเริ่มต้นจากเวลา 9.00 ถึง 12.00 น. ตามวันที่ซึ่งจะได้ประกาศให้ลงชื่อสมัครกันต่อไป

ตามสบายครับ ถ้าอยากมาเข้าเรียนตอน 9.00 น.เลยก็ได้ โดยขอให้มาก่อน 15 นาที เผื่อเวลาเดินทางไว้บ้าง

สถานที่อบรม

อบรมที่ห้องฝึกอบรม Excel (Home of Excel Expert Training)
7/1 ซอยรามคำแหง 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240
ดูแผนที่และภาพถ่ายเส้นทาง 

MapRoad ExcelExpertTrainingเส้นทางที่ลงสีเขียวไว้ใช้เลี่ยงรถติด

ราคาค่าอบรม

ค่าอบรมคนละ 3,000 บาท หากสมัครเข้าอบรมพร้อมกันมากกว่า 1 คน ราคาจะถูกลง โดยราคาจะแสดงให้เห็นเมื่อกรอกจำนวนคนที่สมัครแบบมาเป็นกลุ่ม

ค่าอบรมนี้เป็นจำนวนเงินหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว (หากจะหักภาษี โปรดดูวิธีการคำนวณภาษี ตามคำวินิจฉัยของสรรพากรเลขที่ กค 0702/2072 ข้อที่ 2.2)

หากเปรียบเทียบราคาค่าอบรมนี้กับการอบรมที่อื่นซึ่งดูเผินๆแล้วค่าอบรมต่อชั่วโมงของเขาถูกกว่า แนะนำให้เทียบจำนวนผู้เข้าอบรม ประสบการณ์ของวิทยากร และเนื้อหา ซึ่งผมมั่นใจว่าการอบรมของผมให้ประโยชน์ในการเรียนรู้ได้เต็มที่ อีกทั้งคุ้มค่าทั้งในแง่จำนวนเงินและเวลาทำงานที่เสียไปอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

การอบรมเป็นแบบฝึกปฏิบัติพร้อมกัน จึงต้องมีพื้นฐานการใช้ Excel มาบ้าง รู้จักการใช้เครื่องหมาย $ การใช้คำสั่งบนเมนู ต้องเคยใช้ Range Name มาก่อน ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมของแต่ละหลักสูตรอาจแตกต่างกัน จึงขอให้ดูในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นด้วย

เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเข้าอบรม ขอให้ศึกษาการใช้ Smart Formula และ Range Name
ได้จาก https://excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips 

ชมวิดีโอเรื่องเครื่องหมาย $ ได้จาก 
https://youtu.be/Iikt_GOTA1Y

ชมวิดีโอเรื่อง Range Name ได้จาก 
https://youtu.be/4qoIjAWSsqk 
https://youtu.be/eqZQMiMDCaU

หากมีพื้นความรู้น้อยกว่าคุณสมบัติที่แจ้งไว้ ไม่ควรสมัครเข้าร่วมอบรม เพราะในการอบรมจะไม่เสียเวลามาย้อนสอนพื้นฐานให้อีก

วิธีการสมัครเข้าอบรมและเงื่อนไข

 1. ดูรายละเอียดของหลักสูตรอบรมและวันที่เปิดอบรมได้จาก 
  https://excelexperttraining.com/home/public-training/public-training 

 2. เมื่อต้องการสมัครเข้าอบรม ขอให้คลิกปุ่ม สมัครเข้าอบรม ด้านล่างของหน้ารายละเอียดหลักสูตร โดยเลือกปุ่มสมัครแบบมาคนเดียวหรือแบบมาเป็นกลุ่ม เพื่อลงชื่อสมัคร พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขผู้เสียภาษีซึ่งต้องการให้แสดงในใบเสร็จรับเงิน

  RegisButton 

  หากสมัครเข้าอบรมแบบมาเป็นกลุ่ม ราคาค่าอบรมจะลดลงตามจำนวนคนในกลุ่ม

  ถ้าหลักสูตรนั้นมีผู้สมัครเต็มจำนวนที่รับได้แล้ว ข้อความบนหน้าปุ่มจะเปลี่ยนจากคำว่า สมัครเข้าอบรม เป็นคำว่า ลงทะเบียนจองคิว ขอให้ลงทะเบียนเข้าคิวไว้ก่อน ถ้าหากมีผู้สละสิทธิ์ยกเลิกการจองก็จะให้คิวลำดับถัดไปมีสิทธิ์เข้าอบรมแทน

  QButton

 3. ผู้สมัครเข้าอบรม สามารถสมัครให้ผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้

 4. เมื่อลงทะเบียนสมัครอบรมเสร็จแล้ว ขอให้คอยตรวจสอบกล่องรับอีเมล จะมีอีเมลแจ้งไปหาเพื่อขอให้โอนเงินค่าอบรม โปรดรีบโอนภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ผมส่งอีเมลแจ้ง 
  .......โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
  .......เลขที่ 140-2696-437
  .......ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
  .......อีเมลส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Excel@ExcelExpertTraining.com 

 5. ถ้ามีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเกิน 4 คน จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมัครเข้าอบรมก่อนและจ่ายชำระเงินครบก่อน มิฉะนั้นจะให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครลำดับถัดไป

 6. หลังจากลงทะเบียนสมัครแล้ว หากต้องการยกเลิกการสมัคร สามารถทำได้เองโดยคลิกที่ลิงก์ในอีเมลที่จะส่งไปให้เพื่อแจ้งให้โอนเงิน

 7. ถ้าสมัครเรียนหลักสูตรอบรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสูตร ขอให้ผู้เข้าอบรมพิมพ์ คู่มือติดไม้ติดมือ (20 หน้า) ตามลิงก์นี้ ติดตัวมาด้วย ในวันอบรมจะได้รับแจกแฟ้มตัวอย่างและแฟ้มคู่มือหลักสูตรอบรมยอดนิยมรวม 5 หลักสูตร เป็นคู่มือหนากว่า 500 หน้า

 8. ต้องเตรียมสมุดจดและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คมาเอง ติดตั้ง Excel 2007/2010/2013/2016 ขึ้นไปและใช้เมนูภาษาอังกฤษ

 9. กรณีที่บริษัทเป็นผู้จ่ายค่าอบรม ขอให้บริษัทออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ผมด้วยและนำมามอบให้ผมในวันอบรม โดยขอให้ถือว่าเงินค่าอบรมที่โอนให้ผมนั้นเป็นยอดหลังจากหักภาษีแล้ว ผมจะออกใบเสร็จรับเงินให้เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เต็มที่

 10. หากหลังจากโอนเงินแล้วแต่ต้องการยกเลิกการสมัคร ต้องอีเมลแจ้งให้ผมทราบก่อนวันอบรมล่วงหน้า 30 วัน หรือถ้ามีการยกเลิกการอบรม จึงจะคืนเงินค่าอบรมให้ โดยขอให้ผู้ยกเลิกการสมัคร ส่งอีเมลตอบรับเงินคืนหรือลงนามในใบรับเงินคืนเป็นหลักฐานให้ผมด้วย

  ถ้าไม่มาเข้าอบรม ถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่ได้รับเงินค่าอบรมคืน

ขอให้ใช้อีเมล Excel@ExcelExpertTraining.com ในการติดต่อกับอีเมลของคุณเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่ชัดเจน หรือโทรติดต่ออาจารย์สมเกียรติได้ที่ 097 140 5555

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Learning

Go to top