วิธีอบรมแบบ In-house มักเข้าใจกันว่าเป็นวิธีอบรมที่มีประโยชน์และประหยัดที่สุด เพราะคุณสามารถกำหนดเนื้อหาที่จะอบรมได้เอง และการอบรมพนักงานคราวละ 10 – 20 คน เมื่อคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวแล้วย่อมถูกกว่าส่งไปอบรมทีละคนสองคน หลายบริษัทจึงอยากเลือกจัดอบรมแบบนี้กัน แล้วขอให้เพิ่มเนื้อหากับจำนวนพนักงานเข้าอบรมให้มากที่สุด ค่าใช้จ่ายต่อหัวจะได้ต่ำลงไปอีก แต่ยิ่งเพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรมมากเท่าใด ยิ่งทำให้ได้ประโยชน์จากการอบรมถอยลดลงไปเท่านั้น

การอบรมแบบ In-house จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ต่อเมื่อคัดเลือกพนักงานที่มีพื้นฐาน Excel พอๆกันมาเข้าอบรม แล้วจัดเนื้อหาที่จะอบรมให้เหมาะสม หรือเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกเนื้อหาที่ตนอยากจะเรียนรู้ได้เอง

พื้นฐาน Excel ที่แตกต่างกันจะสร้างปัญหาในการอบรมอย่างมาก วิทยากรสอนเร็วไปหน่อยก็มีคนทำตามไม่ทัน สอนช้าก็ทำให้คนที่เก่งอยู่แล้วไม่ได้ต่อยอดความรู้ให้เก่งขึ้นไปอีก โดยทั่วไปมักต้องตัดเนื้อหาทิ้งไปบ้างเพราะต้องรอ แม้จะประหยัดแต่ไม่เกิดประโยชน์ตามที่หวัง

แทนที่จะอบรม Excel แบบ In-house ขอให้คัดเลือกพนักงานที่ใช้ Excel เป็นประจำ มีท่าทีว่ามีนิสัยรัก Excel ชอบลองผิดลองถูก และสร้างงานที่เหนือกว่าคนอื่น มาเข้าอบรม Excel แบบ 1 – 4 คนกับ Excel Expert Training ซึ่งนอกจากจะเกิดประโยชน์ได้ทั่วถึงกับผู้เข้าอบรมทุกคนแล้ว ยังคุ้มค่ากว่าการจัดอบรมแบบ In-house หรือส่งไปเข้าอบรมแบบ Public Training ซึ่งเปิดรับใครที่ไหนก็ได้มาเรียนร่วมกันนับสิบๆคนอีกด้วย

คราวนี้มาเทียบราคากับการอบรมแบบ Public Training กันบ้าง ราคาค่าอบรม Excel โดยเฉลี่ยคนละ 3,500 บาทต่อวัน

  • เมื่ออบรม 4 คน คิดเป็นเงินค่าอบรมเท่ากับ 3,500 x 4 = 14,000 บาทต่อวัน
  • เมื่อใช้เวลา 3 วัน คิดเป็นเงินค่าอบรม รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 14,000 x 3 = 42,000 บาท

เทียบกับการอบรมกับ Excel Expert Training แบบ 4 คน 18 ชั่วโมง ราคาเพียง 43,200 บาท คิดเป็นเงินค่าอบรมคนละ 600 บาทต่อชั่วโมงเท่านั้น

price2560

เมื่อคิดเป็นเงินค่าอบรมต่อชั่วโมง

price2560eachHour

อย่าลืมเปรียบเทียบวิทยากรด้วยว่ามีฝีมือระดับไหน คุณไม่ต้องไปนั่งอบรมร่วมกับคนอื่น และสามารถขอให้เน้นเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการได้ด้วย นอกจากนี้มาเรียน Excel กับที่นี่ยังเชิญหัวหน้าหรือเพื่อนที่ชอบถาม มาเป็นผู้ติดตามได้อีก 1 คน เพื่อมาช่วยถาม ช่วยจำ ช่วยทำ ช่วยฟัง หรือช่วยตั้งประเด็นได้อีกด้วย ... แล้วคุณยังคงเลือกเข้าอบรมแบบเดิมๆอยู่อีกหรือ

ดูรายละเอียดการอบรมแบบ 1 – 4 คนได้จาก
http://www.excelexperttraining.com/home/type-excel-expert-training/1-4-private-training

E-Learning

Go to top