TextisZero

โปรดดูที่รูปแล้วตอบปัญหานี้

ทราบหรือไม่ว่า Excel ถือว่าตัวอักษรมีค่าเป็นเท่าไร

ถ้าใครทำปากจู๋ตอบว่า ตัวอักษรมีค่าเท่ากับ 0 ผมจะทำปากจู๋ให้คะแนน 0 กลับไปเลย เพราะ Excel ไม่ได้ถือว่าตัวอักษรมีค่าเท่ากับ 0 แต่ตัวอักษรมีค่ามากกว่าเลขทั้งปวงหรืออินฟินิตี้

เวลาสั่ง Sort จากน้อยไปมาก Excel จะเรียงตัวเลขก่อนแล้วจึงเรียงตัวอักษร ที่แปลกมากๆคือช่องว่างจะอยู่หลังสุด

ซึ่งถ้าตีความแบบที่ Excel คิดแล้ว อย่าตีความว่า ช่องว่างมีค่ามากกว่าตัวอักษรขึ้นไปอีกนะครับ นี่เป็นเพราะหลักการที่ Excel เขากำหนดไว้ต่างหาก

การที่ Excel สูตร =Sum("Text",555) จึงได้คำตอบเท่ากับ 555 นั่น ไม่ได้เป็นเพราะ Excel ถือว่าตัวอักษรมีค่าเท่ากับ 0 แต่เป็นเพราะ สูตร Sum จะละเลยไม่เอาตัวอักษรมาคำนวณ ... ต้องตอบแบบนี้ครับ

เพราะสูตร ="Text"=0 จะคืนค่า FALSE

ส่วนสูตร ="Text"+555 กลับคำนวณไม่ได้ แต่ได้ Error ออกมา นั่นก็เป็นเพราะหลักที่ Excel กำหนดไว้อีกนั่นแหละ

เรายังอาจเปลี่ยนหลักการที่ Excel ตีความตัวอักษร ให้ถือว่าตัวอักษรมีค่าเท่ากับ 0 ได้ด้วยครับ ตามภาพแนบนี้

TextisZero123

เรื่องนี้น่าจะมีเฉพาะสาวก Lotus 1-2-3 เท่านั้นที่จะทราบที่ไปที่มา เพราะใน 1-2-3 จะถือว่าตัวอักษรทีค่าเท่ากับ 0 ดังนั้นสูตรที่สร้างไว้ใน 1-2-3 ที่เคยใช้ได้ พอมาเปิดใน Excel จะ error จึงต้องเข้าไปสั่งใน Excel Options > Advance > กาช่อง Transition formula evaluation

แต่ Option นี้จะมีผลกับแต่ละชีทเท่านั้น ไม่ได้มีผลทั้งแฟ้ม

ถ้าถามว่าตัวอักษรมีค่าเป็นเท่าไร คราวนี้ใครทำปากจู๋ จะได้คะแนนเต็มไปเลย

ทั้งหมดนี้เป็นหลักของ Excel ที่เขากำหนดมาแบบนี้ ผู้ใช้ต้องหาวิธีที่จะทำความเข้าใจให้ได้ง่ายที่สุด ใครจะใช้หลักจำอย่างไรก็ได้ ขอให้นำไปใช้แล้ว Excel ทำงานได้ถูกต้องเสมอ

E-Learning

Go to top